Aminokwasy

Aminokwasy to dodatki stosowane w żywieniu zwierząt monogastrycznych przede wszystkim to związki azotowe, stanowiące składniki strukturalne białek, otrzymywane na drodze fermentacji lub syntezy chemicznej. Ich stosowanie ma na celu poprawę wartości biologicznej białek pasz naturalnych.  W żywieniu zwierząt gospodarskich przeważają w dawkach pasze pochodzenia roślinnego, które charakteryzują się innym składem aminokwasowym białka niż organizmy zwierzęce.