EKOPLON - Pasze dla drobiu

Kurczęta i kury nioski - Pasza "Szczęśliwa farma"

W pierwszych godzinach życia jedynym źródłem pokarmu piskląt jest treść woreczka żółtkowego. Pisklęta korzystają
z niego jeszcze przez kilka dni, aż do całkowitego wyczerpania się jego zapasu. Dlatego też, najpierw podajemy
pisklętom czystą wodę do picia. Kiedy już się napiją i zaczną oddalać się od źródła ciepła w poszukiwaniu pokarmu,
 podajemy im paszę.

Jako pierwszy pokarm dla kurcząt hodowlanych należy zastosować mieszankę pełnoporcjową PISKLAK – szczęśliwa farma. Zaletą żywienia piskląt tą mieszanką jest bardzo dobra zdrowotność, wyrównany wzrost i dobre opierzenie. Mieszankę tę stosujemy jako wyłączną paszę do 6 tygodnia życia.

Wraz z wiekiem kurcząt ich potrzeby zmieniają się, dlatego w tym okresie wprowadzamy kolejną mieszankę KURCZAK – szczęśliwa farma. Mieszanka ta ma optymalny skład zgodny z zapotrzebowaniem kurcząt odchowywanych na nioski. Efektem żywienia tą mieszanką jest bardzo dobra zdrowotność, optymalny wzrost i prawidłowy rozwój oraz bardzo dobre przygotowanie organizmu kurcząt do okresu nieśności.

Po ukończeniu przez kurki 18 tygodni życia stopniowo wprowadzamy kolejną paszę NIOSKA – szczęśliwa farma mieszając ją z podawaną wcześniej paszą dla kurcząt. Od chwili pojawienia się pierwszego jaja podajemy mieszankę dla niosek jako wyłączną paszę. Zaletą żywienia kur tą mieszanką jest uzyskanie wysokiej nieśności oraz jaj o mocnej skorupie i naturalnej barwie żółtka.

Efekty stosowania:

 • dobra zdrowotność i prawidłowy rozwój
 • wyrównanie stada
 • szybkie tempo wzrostu
 • niskie zużycie paszy
 • intensywna nieśność
 • duża masa jaj o mocnej skorupie

Kurczęta brojlery - Pasza "Szczęśliwa farma"

Pisklęta brojlerowskie mają wyższe potrzeby pokarmowe, szczególnie w pierwszych 3 tygodniach życia. Żywienie ich w tym okresie mieszanką BROJLER STARTER - szczęśliwa farma znacznie zwiększa zdrowotność i przyrosty.

Wraz z wzrostem brojlerów zmniejsza się u nich zapotrzebowanie na białko i zwiększa zapotrzebowanie na energię, dlatego zastosowanie od 4 tygodnia życia mieszanki BROJLER GROWER - szczęśliwa farma daje możliwość uzyskania dużej masy ciała przy niskim zużyciu paszy.

W ostatnim okresie tuczu najlepiej zastosować mieszankę BROJLER FINISZER - szczęśliwa farma, dzięki której brojlery są dobrze umięśnione i mniej otłuszczone niż przy tradycyjnym żywieniu.

Efekty stosowania:

 • dobra zdrowotność i prawidłowy rozwój
 • wyrównanie stada
 • szybkie tempo wzrostu kurcząt
 • niskie zużycie paszy

Gęsi i kaczki - Pasza "Szczęśliwa farma"

Wszystkie mieszanki pełnoporcjowe szczęśliwa farma, zawierają unikalne dodatki których naturalne substancje aktywnie czynne wzmacniają układ odpornościowy, zwiększają sekrecję enzymów i powodują wzrost produkcyjności.

Młode kaczęta i gąsięta najlepiej do 3-4 tygodnia żywić mieszanką GĘŚ/KACZKA STARTER - szczęśliwa farma. Przy żywieniu tą mieszanką kaczęta i gąsięta znacznie lepiej się odchowują, są zdrowsze i szybciej się opierzają.

Od 4-5 tygodnia życia należy zastosować kolejną mieszankę GĘŚ/KACZKA GROWER - szczęśliwa farma zapewni ona prawidłowy wzrost i rozwój, a także szybkie tempo wzrostu oraz dobre umięśnienie młodych kaczek i gęsi.

Efekty stosowania:

 • dobra zdrowotność i prawidłowy rozwój
 • wyrównanie stada
 • szybkie tempo wzrostu gęsi, kaczek
 • niskie zużycie paszy

Indyki - Pasza "Szczęśliwa farma"

Najbardziej wymagające pod względem potrzeb pokarmowych są pisklęta indycze. Najlepszą paszą na pierwsze 3 tygodnie życia jest mieszanka INDYK STARTER - szczęśliwa farma. Różne źródła białka i łatwo strawne składniki zastosowane w tej mieszance pozwolą na prawidłowy wzrost i rozwój małych indycząt. Trzeba pamiętać, że mieszanki tej nie zastąpi żadna inna pasza stosowana w żywieniu drobiu.

Kolejną paszą w żywieniu indycząt jest INDYK GROWER - szczęśliwa farma. Mieszankę tę stosuje się od 4 do 12 tygodnia życia. Jest to okres krytyczny, w którym indyki są bardzo wrażliwe na warunki środowiskowe. Efektem zastosowania tej mieszanki jest dobra zdrowotność i szybkie tempo wzrostu.

Starsze indyki od 13 tygodnia życia powinno żywić się mieszanką INDYK FINISZER - szczęśliwa farma, której parametry dostosowane są do potrzeb starszych indyków. Żywienie indyków tą mieszanką zapewni uzyskanie dużej masy ciała przy niskim zużyciu paszy.

Efekty stosowania:

 • dobra zdrowotność i prawidłowy rozwój
 • wyrównanie stada
 • szybkie tempo wzrostu i duża masa ciała
 • niskie zużycie paszy