EKOPLON - Premiksy dla drobiu

  EXOMIX D - dla drobiu, stosować w ilości 2,5%. EKOMIX wszystkich - dla wszystkich gatunków drobiu (kurczęta, kury, kaczki, gęsi, indyki). Poprawia zdrowotność, zwiększa produkcyjność. MIX-VIT KK – dla kurcząt i kur, stosować w ilości 4%. MIX-VIT KK - dla wszystkich gatunków drobiu (kurczęta, kury, kaczki, gęsi, indyki). Poprawia zdrowotność i zabezpiecza przed wystąpieniem chorób niedoborowych.