Nawozy dolistne makro i mikroelementowe "EKOLIST"

Produkty Mikro

Ekolist MICRO U

Koncentrat magnezowo-mikroelementowy do dolistnego nawożenia wszystkich roślin rolniczych, ogrodniczych i sadów owocowych z nowym kompleksem chelatującym - chelacid.

Ekolist MICRO Z

Koncentrat magnezowo-mikroelementowy do dolistnego nawożenia zbóż z nowym kompleksem chelatującym - chelacid.

Ekolist MICRO RB

Koncentrat magnezowo-mikroelementowy do dolistnego nawożenia rzepaku i buraków z nowym kompleksem chelatującym - chelacid.

Ekolist MICRO S

Koncentrat magnezowo-mikroelementowy do dolistnego nawożenia roślin strączkowych z nowym kompleksem chelatującym - chelacid.

Ekolist MICRO Zm

Koncentrat magnezowo-mikroelementowy do dolistnego nawożenia ziemniaków z nowym kompleksem chelatującym - chelacid.

Ekolist MICRO K

Koncentrat magnezowo-mikroelementowy do dolistnego nawożenia kukurydzy z nowym kompleksem chelatującym - chelacid.

Ekolist MICRO T

Koncentrat magnezowo-mikroelementowy do dolistnego nawożenia tytoniu z nowym kompleksem chelatującym - chelacid.

Produkty Makro

Ekolist Standard

Koncentrat mikroelementowy z azotem, potasem, magnezem i nowym kompleksem chelatującym - chelacid. Nawóz przeznaczony do dolistnego nawożenia zbóż, rzepaku, roślin okopowych, motylkowatych, włóknistych, traw łąkowych, warzyw i kwiatów w uprawach polowych i pod osłonami, kwiatów doniczkowych, krzewów ozdobnych oraz drzew i krzewów owocowych.

Ekolist Makro 35+Mg

Dolistny koncentrat azotowo-magnezowo- manganowy z mikroelementami schelatowanymi EDTA.
Dzięki podwyższonej zawartości łatwo przyswajalnego manganu, szczególnie zalecany na uprawy zbóż, ziemniaków i innych roślin wrażliwych na jego niedobór.

Ekolist MAKRO 12-4-7

Dolistny koncentrat wieloskładnikowy z mikroelementami schelatowanymi EDTA przeznaczony do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, warzyw oraz drzew i krzewów owocowych.

Ekolist MAKRO 6-12-7

Dolistny koncentrat fosforowy z azotem, potasem i mikroelementami EDTA przeznaczony do dolistnego nawożenia kukurydzy, roślin strączkowych, drzew owocowych, warzyw, kwiatów i innych roślin uprawnych.

Ekolist PK-1

Koncentrat fosforowo-potasowy do dolistnego nawożenia upraw rolniczych, warzyw i sadów owocowych. Skutecznie zapobiega powstawaniu niedoborów fosforu i potasu zwłaszcza w okresach niskich temperatur gleby lub intensywnego rozwoju roślin. Stosowany jesienią na uprawach ozimych, podnosi odporność roślin na wymarzanie.

Ekolist P fosforowy

Skoncentrowany nawóz fosforowy z azotem i mikroelementami do nawożenia kukurydzy, strączkowych, zbóż, ziemniaków, sadów owocowych innych roślin rolniczych i ogrodniczych. Zapobiega powstawaniu niedoborów fosforu, boru i cynku oraz likwiduje ich objawy (fioletowe zabarwienie liści, słabo rozwinięty system korzeniowy i inne).

Ekolist wapniowy

Bezchlorkowy koncentrat nawozowy wapnia z azotem, magnezem i mikroelementami schelatowanymi EDTA.
Stosowany dolistnie jest najskuteczniejszym źródłem wapnia dla roślin i owoców, ponieważ pierwiastek ten wykazuje słabą zdolność przemieszczania z systemu korzeniowego. Polepsza właściwości przechowalnicze, jędrność i wybarwienie owoców oraz zwiększa odporność roślin na infekcje chorobami grzybowymi.

Zapobiega powstawaniu chorób fizjologicznych i uszkodzeń owoców, powodowanych deficytem wapnia, takich jak: gorzka plamistość podskórna, rozpad wewnętrzny, sucha zgnilizna wierzchołkowa, brunatnienie skórki, brunatnienie brzegów liści, pękanie owoców, zamieranie roślin i inne.