Koncentraty dla bydła - EKOPLON

Trochę teorii - co to jest ekstrudowane białko?

Ekstruzja to proces przetwarzania surowców , pasz czy też żywności Proces ten polega na przetłaczaniu danego surowca przez specjalny maszynę pod wysokim ciśnieniem w warunkach wysokiej temperatury. Surowiec poddawany takiej obróbce podlega przemianom fizyczno-chemicznym. Zaletami tego procesu są:

 • mikrobiologicznie czysty produkt
 • wyższa strawienność dla zwierząt

 

W przypadku ekstrudowanych produktów białkowych obserwuje się zwiększenie ilości białka jelitowego przy równoczesnym obniżeniu jego rozpadu w żwaczu. Zwierzęta, które dostają tego typu pasze wykazują wyższą produkcję mleka.

NIACYNA - Witamina PP

Witamina wykorzystywana w profilaktyce antyketozowej. Bierze udział w przemianach energetycznych. Zwiększenie procesów energetycznych powoduje większe zapotrzebowanie na tą witaminę. Krowy produkujące mleko i otrzymujące dodatkowo niacynę rzadziej choruja na ketozę i produkują więcej mleka.

Żywe kultury drożdży

Szczep saccharamyce scerevisiae CNCM I-1077 jest już bardzo dobrze znany ze swojego pozytywnego wpływu na strawność pasz u krów. Drożdze są odpowiedzialne za:

 • utrzymywanie właściwego środowiska w zwaczu (beztlenowego)
 • stabilizowanie pH w żwaczu (profilaktyka przeciwkwasicza)
 • stymulowanie produkcji mikroorganizmów w żwaczu 
 • stymulowanie procesów enzymatycznych i telulolilycznych w żwaczu 

 

 Stabilizacja procesów trawienia w żwaczu to jeden z najważniejszych punktów w profilaktyce zdrowotnej krów. . Lepsze wykorzystanie pasz to więcej mleka.

Koncentrat protan KM 20% Extru

Stosowanie: Jaka koncentrat do produkcji własnej mieszanki: udział w mieszance od 20 do 3O%

Cechy:

 • 38% białka - bilansuje dawki i miesznki treściwe
 • zawiera białko ekstrudowane - wyższy poziom białka dla jelita
 • zawiera niacynę - profilaktyka przeciw ketozie
 • zawiera żywe kultury drożdży - lepsza strawność

 

Korzyść:

Cechy te zapewniają bardzo dobre bilansowanie i wyzszą produkcję mleka 

 

Korektor protan 40% Extru

Stosowanie: od 1 do 3 kg dziennie.

Cechy:

 • 40% białka - bilansowanie niedoborów białka w dawkach
 • zawiera białko ekstrudowane - wyższy poziom białka dla jelita

 

Korzyść:

Poprawne białkowe żywienie i wyższa produkcja mleka.

Korektor protan 42% Żwacz Extru

Stosowanie: od 1 do 3 kg dziennie.

Cechy:

 • 42 % białka -  bilansowanie niedoborów białka w dawkach
 • zawiera białko ekstrudowane - wyższy poziom białka dla jelita
 • zawiera mocznik - zbilansowanie białka dla żwacza, gdy stosowane są wysokie ilości zbóż

Korzyść:

Pozwala bardzo dobrze wykorzystać własne zboża, zapewnia wysoki poziom białka zarówno

w żwaczu jak i poziom białka dla jelita. Poprawne zbilansowanie dawki to wyższa wydajność mleka. 

Zobacz skład produktów

  Protan KM 20% Extru Protan 40% Extru Protan 42% Żwacz Extru
JPM 0,88 0,95 0,85
NEL 6,3 6,9 6,15
Białko ogólne (%) 38 40 42
BTJN (g) 290 290 270
BTJE (g) 220 220 140
Ca (g) 22 4 4
P (g) 8 9 10
N (g) 15 0,3 0,5