EKOPLON - Pasze dla bydła

DYNAMIKO

Mieszanka z pełnym ziarnem zbóż przeznaczona do intensywnego, skróconego odchowu cieląt. Dynamiko należy podawać od 7 dnia życia cieląt do końca 3 miesiąca. Od 4 miesiąca należy wprowadzać mieszankę CJ. 

Efekty stosowania:

  • pełne pokrycie potrzeb pokarmowych młodych przeżuwaczy
  • wysokie przyrosty dzienna w okresie karmienia mlekiem jak i po odsądzeniu

JUNIOR i CJ

JUNIOR-mieszanka przeznaczona do żywienia cieląt, jagniąt  i koźląt w ciągu pierwszych dwóch miesięcy życia. Mieszanka wzbogacona   o   dodatek RUMINOSTIM   regulujący  florę jelitową.

CJ - mieszanka dla starszych cieląt, jagniąt i koźląt, do zastosowania od 3 miesiąca życia zwierząt.

Efekty stosowania:

  • przyspieszenie rozwoju żwacza
  • właściwe przygotowanie cielęcia do wykorzystania pasz objętościowych po okresie karmienia mlekiem
  • harmonijny wzrost cieląt
  • odpowiedni rozwój kośćca

 

Mieszanki wyróznia:

  • obecność   biostymulatora   wzrostu   Ruminostim,   który ochrania kosmki jelitowe, stymuluje aktywność enzymów trawiennych   oraz   reguluje  florę  jelitową,   a   także przyspiesza rozwój przedżołądków
  • zawartość łatwostrawnych surowców o wysokich walorach smakowych   i   dietetycznych,   m.in.:   mąki   lnianej extrudowanej, pochodnych mleka, suszu z traw
  • wysoki   udział witamin   i   minerałów,   niezbędnych  do wzmocnienia układu odpornościowego oraz zapewnienia harmonijnego rozwoju cieląt
  • intensywny aromat i doskonała smakowitość


Mlekotok

Mieszanka treściwa dla krów mlecznych na pierwsze 100 dni laktacji. Wysoka koncentracja energii (1,05 JPM; 7,5 MJ NEL) i białka (20 %) pozwala na właściwe zbilansowanie potrzeb energetyczno-białkowych wyso-kowydajnych krów mlecznych i efektywnie wprowadza je w szczyt laktacji. Dodatkowo zwiększono w mieszance pulę białka by-pass poprzez dodatek białka chronionego. Mieszanka jest przygotowywana tylko z surowców charakteryzujących się wysoką strawnością i smako-witością, które zapewniają wysokie pobranie. Zastosowane dodatki energetyczne - glikol i tłuszcz chroniony zmniejszają ujemny bilans energetyczny i zapobiegają ketozie. Wszystkie te rozwiązania zabezpieczają przed nadmierną utratą kondycji.

Krowa 16

Mieszanka dla krów mlecznych i jałówek hodowlanych zawierająca 16 % białka. Mieszanka o wysokiej zawartości energii (0,98 JPM, 7.0MJ NEL) przeznaczona do zastosowania w żywieniu opartym o zielonki bądźkiszonki z traw i roślin motylkowatych. Zastosowane w niej surowce dobrze komponująsięz wysokim udziałem azotu niebiałkowego w wyżej wymienionych paszach objętoś­ciowych i sprzyjająsyntezie białka bakteryjnego w żwaczu.

Krowa 18% Standard

Mieszanka pełnoporcjowa dla jałówek hodowlanych oraz krów mlecznych stosowana w żywieniu opartym o kiszonki z kukurydzy, GPS.

Krowa 18

Mieszanka dla krów mlecznych i jałówek hodowlanych zawierająca 18 % białka. Mieszanka jest doskonałym uzupełnieniem dawki opartej o takie pasze jak kiszonka z kukurydzy, kiszone ziarno z kukurydzy, GPS, kiszone wysłodki buraczane. Jest to równieżodpowiednia pasza do skarmiania pod koniec okresu pastwiskowego.

Krowa 18 energia plus

Mmieszanka dla krów wysokomlecznych zawierająca 18% białka i podwyższoną wartośćenergetyczną. Doskonała premia za produkcję mleka w zbilansowanych dawkach. Idealna na początek laktacji lub dawkach opartych o kiszonkęz kukurydzy o niższych udziałach ziarna.

Krowa 20

Mieszanka dla krów mlecznych i jałówek hodowlanych zawierająca 20% białka. Dobrze bilansuje dawki z udziałem energetycznych pasz objętościowych takich jak kiszonka z kukurydzy, kiszone ziarno i wysłodki buraczane.

Krowa 20 energia plus

 Mieszanka dla krów wysokomlecznych zawierająca 20% białka i podniesiony poziom energii. Doskonała premia za produkcjęmleka w dawkach wysokoenergetycznych opartych o kiszonkę z kukurydzy i kiszone ziarno z kukurydzy. Idealna na początek laktacji

PROTAN 38

Korektor energetyczno-białkowy dla krów mlecznych zawierający 38 % białka oraz 0,98 JPM energii netto (7 MJ NEL). Mieszanka jest doskonałym uzupełnieniem dawki w białko i energię. Polecana dla krów wysoko wydajnych, których żywienie powinno opieraćsięo pasze mocno skoncentrowane pod względem zawartości tych składników.

Czytaj schemat.

PROTAN 38 ŻWACZ

Korektor białkowy o zawartości białka 38%. Zawiera białko o rożnym tempie rozkładu w żwaczu z przewagą białka szybko rozkładainego. Idealny do uzupełniania dużych ilości własnych zbóżnp. żyta, pszenżyta, jęczmienia. Ułatwia bilansowanie dawek opartych o duże ilości kiszonej kukurydzy i wysłodków kiszonych.

PROTAN Hi-energy

Jest mieszanką paszową przeznaczoną do uzupełnienia energii w dawkach pokarmowych dla krów mlecznych. Pomaga w uzyskaniu wydajności zgodnej z genetycznym potencjałem poprzez stymulowanie biosyntezy mikroorganizmów żwacza jak i zwiększanie energii dostępnej w jelicie.

Właściwie dobrana kompozycja surowców energetycznych, charakteryzujących sięróżnym tempem rozkładu w żwaczu, zapewnia synchronizację dostępności energii i białka dla bytujących tam mikroorganizmów i sprzyja zwiększeniu syntezy białka. Ten wzrost wydajności mikrobiologicznej przekłada sięna poprawę wydajności mlecznej krowy.

Natomiast pula energii by-pass, dostępnej tylko dla krowy powiększona została poprzez zastosowanie tłuszczu chronionego.

Zobacz schematy i skład.