EKOPLON - Premiksy dla bydła

CIELĘTA MPU

EKOMIX CO -mieszanka niezbędna w racjonalnym żywieniu cieląt oraz rosnącego bydła opasowego, doskonale uzupełnia pasze gospodarskie w składniki mineralne i witaminy konieczne do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Produkt zawiera biostymulator wzrostu RUMINOSTIM, który regulując floręw jelitach oraz stymulując aktywność enzymów trawiennych zwiększa wykorzystanie paszy oraz przyrosty zwierząt.

MIX-VIT CO - produkt dla cieląt i opasów należący do grupy ekonomicznych mieszanek MIX-VIT, przeznaczonych do gospodarstw ukierunkowanych na chów ekstensywny.

Efekty stosowania:

 • szybkie przyrosty
 • niskie zużycie paszy na kg przyrostu
 • poprawa odporności zwierząt na infekcje
   

Czytaj skład.

OPASY MPU

MPU EKOMIX CO i MIX-VIT CO znajdująswoje zastosowanie równieżw żywieniu opasów. Mieszanka EKOMIX CO przeznaczona jest dla rosnącego bydła opasanego intensywnie. Podwyższony poziom tiaminy oraz pozostałych witamin z grupy B jest niezbędny przy dużym udziale pasz treściwych w dawkach dla opasów. Zastosowane mieszanki EKOMIX CO do dawek prawidłowo zbilansowanych pod względem białka i energii pozwala na odchowanie zwierząt zdrowych, charakteryzujących się bardzo dobrym umięśnieniem.

 

Mieszanka MIX-VIT CO jest dedykowana gospodarstwom prowadzącym opas młodych buhajków z wykorzystaniem pastwiska.

KROWY I MŁODZIEŻ HODOWLANA - MPU mineralno-witaminowe-linia SUPERMIX

SUPERMIX - to linia uzupełniających mieszanek mineralno-witaminowych przeznaczonych dla krów mlecznych o najwyższym potencjale genetycznym >8000 kg mleka oraz jałówek i buhajów hodowlanych. Wysoka koncentracja substancji biologicznie czynnych oraz Ich forma dostosowana do specyfiki trawienia pozwala utrzymaćzwierzęta w maksymalnej kondycji produkcyjnej. Występujące w składzie SUPERMIX-ów dodatki paszowe stanowiąspecjalne kompleksy: KASKBIOplus oraz REPROVIT, których zadaniem jest wspieranie odporności oraz płodności krów.

SUPERMIX KW KASK"0""" -produkt zalecany dla krów mlecznych z tendencjądo występowania dużej liczby komórek somatycznych w mleku. Zawarty kompleks antysomatyczny KASKBIOplus działa ochronnie na nabłonki wymienia oraz zwiększa odpornośćkrów na zakażenia, w tym drobne infekcje wymienia będące bezpośrednią przyczynąwzrostu liczby komórek somatycznych w mleku. Dodatkowo mieszanka została wzbogacona o REPROVIT - kompleks trzech składników, które stymulują czynność jajników oraz wpływają pozytywnie na rozwój zarodka.

SUPERMIXTMR EXTRA-mieszanka przeznaczona dla krów żywionych w systemie TMR. Wysoki udziałniacyny, zastosowany w produkcie jest szczególnie przydatny w sytuacji ujemnego bilansu energetycznego i nad­miernie uruchamianych rezerw tłuszczu. Witamina PP sprzyja obniżeniu ciał ketonowych oraz wolnych kwasów tłuszczowych w surowicy krwi.

SUPERMIX KW MAX - mieszanka przeznaczona zarówno dla krów mlecznych jak i jałówek hodowlanych. Obecnośćkompleksu REPROVIT w produkcie pozytywnie wpływa na płodnośćkrów i jałówek hodowlanych. Mieszanka sprzyja harmonijnemu wzrostowi jałówek i przy odpowiednim zbilansowaniu dawki pokarmowej pod względem białka i energii wpływa na prawidłowy rozwój tzw. ramy. Takie jałówki można szybciej kryć(13 miesiąc) bez obaw o trudności przy porodzie.

SUPERMIX DS KROWA MAX - mieszanka chętnie stosowana na dużych fermach, ukierunkowana na profilaktykę wielu schorzeńwystępujących u krów o wysokiej wydajności. Charakteryzuje się wyjątkowo bogatym składem, obecnością P-karotenu oraz mikroelementów w połączeniach organicznych. Produkt uzupełniono kompleksem REPROVIT, by wzmocnić pozytywne oddziaływanie mieszanki na płodność krów.

Efekty stosowania:

 • poprawienie statusu immunologicznego krowy
 • większa odporność na drobne infekcje wymienia
 •  zmniejszenie   ilości   komórek  somatycznych w mleku
 • wzmocnienie rogu racic
 • zwiększenie aktywności jajników
 • prawa skuteczności krycia
 • wzrost przeżywalności zarodków

KROWY I MŁODZIEŻ HODOWLANA - MPU mineralno-witaminowe-linia EKOMIX

EKOMIX - to linia nowoczesnych, ekonomicznych mieszanek mineralno-witaminowych dla bydła ras mlecznych jak i mięsnych przeznaczonych do bezpo­średniego podawania zwierzętom, jak równieżdo przygotowania mieszanek treściwych.

EKOMIX BM wapń- mieszanka dla bydła żywionego dawkami z dużym udziałem pasz ubogich w wapń(kiszonka z kukurydzy i GPS, młóto browarniane, ziarno zbóż, śruty poekstrakcyjne: sojowa, lniana, słonecz­nikowa).

EKOMIX BM-T 12% Mg - mieszanka mineralno-witaminowa przeciw tężyczce pastwiskowej z podwyższonym poziomem magnezu zalecana dla krów mlecznych zwłaszcza na początku okresu pastwis­kowego, przy skarmieniu młodej trawy, dużej ilości liści buraczanych oraz świeżych i kiszonych wysłodków buraczanych.

EKOMIX BM p-karoten - mieszanka mineralno-witaminowa z ^-karotenem dla krów mlecznych i jałówek, wspomaga i regu­luje funkcje rozrodcze. Wysoki poziom cynku oraz witaminy E wpływa korzystnie na zdrowotnośćwymion oraz racic krów.

EKOMIX bufor - mieszanka mineralno-witaminowa z kwaśnym węglanem sodu i kulturami drożdży z rodzaju S. cerevisae, przeznaczone dla krów mlecznych jako bufor treści żwacza. Zmniejsza ryzyko wystąpienia kwasicy żwacza będącej efektem skarmie­nia dużej ilości zbożowych mieszanek treściowych oraz pasz objętościowych o nieprawidłowej strukturze.

EKOMIX SOMIK - mieszanka z podwyż­szonązawartościącynku (1100 mg), selenu (50 mg), witaminy E (2000 mg) i dodatkiem drożdży Saccharomyces cerevisiae, zale­cana dla krów mlecznych z tendencjądo występowania nadmiernej liczby komórek somatycznych w mleku.

Efekty stosowania:

 • obecność metabolitów drożdży poprawia procesy fermentacyjne w żwaczu
 • zawarte drożdże Saccharomyces cerevisiae oraz bufor stabilizują środowisko żwacza
 • podwyższony poziom Mg zapobiega hipomagnezemii
 • cynk w formie organicznej wzmaga syntezękeratyny w kanałach strzykowych i racicach

KROWY I MŁODZIEŻ HODOWLANA - MPU mineralno-witaminowe-Inne

MIX-VIT BM - ekonomiczna mieszanka pole­cana dla krów mlecznych o wydajności do 6 000 kg mleka oraz bydła mięsnego. Produkt przez­naczony jest do bezpośredniego podawania zwierzętom, jak i do przygotowania mieszanki treściwej. Dostępny jest zarówno w poręcznych wiaderkach, jaki 25 kg workach.

LISAL - lizawki solne przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez zwierzęta. Stanowiądoskonałe uzupełnienie diety w sól oraz wybrane mikroelementy odgrywające istotnąrolęw żywieniu przeżuwaczy.

KROWY ZASUSZONE

Żywienie krów w okresie zasuszenia, a w szczególności w ostatnie 21 dni przed wycieleniem jest niezmiernie ważne, gdyżwywiera wpływ na zdrowie, płodnośći wydajnośćkrów w laktacji. Nieprawidłowe żywienie skutkuje zwiększeniem przypadków zalegania okołoporodowego; wystąpienie tego schorzenia w formie klinicznej czy subklinicznej podnosi ryzyko pojawienia siępozostałych chorób okresu przejściowego tj. zatrzymanie łożyska, metritis, ketoza, przemieszczenie trawieńca, mastitis. Wszystkie te choroby negatywnie wpływająna opłacalnośćprodukcji mleka poprzez obiżenie wydajności krów i płodności krów oraz wzrost kosztów weterynaryjnych.

SUPERMIX KWZ - mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów wysokowydajnych w okresie zasuszenia z kompleksem reprovit. Działanie mieszanki ukierunkowane jest na profilaktykęhipokalcemii oraz profilaktykęzatrzymania łożyska i zapalenia macicy.