Fosforan paszowy

Surowiec stanowiący źródło wapnia i fosforu w mieszankach paszowych. Powstaje w wyniku reakcji naturalnego wapnia z czystym kwasem fosforowym. Dostarczenie wapnia i fosforu jest niezwykle ważne, gdyż są one składnikiem budulcowym kośćca i zębów, stąd jego niedobór skutkuje u młodych zwierząt zahamowaniem wzrostu i wystąpieniem krzywicy, zaś u dorosłych osłabieniem i łamliwością kości. Fosfor 22,7% Masa molowa 252,1 g/mol Postać: Granulat barwy białej lub szarej bez anieczyszczeń obcych  Rozpuszczalność w wodzie w temp. 20°C 2,0 g/l.