IBEKA PANTO - Pasze dla bydła

IBEKA® Exzellent Lac z Wisan®- Raps

IBEKA Exzellent Lac jest wysoko jakościową paszą treściwą przeznaczon ądla wysokowydajnych krów mlecznych będących w pierwszych 100 dniach laktacji. Doskonale zbilansowany skład ma na celu odciążenie pracy układu przemiany materrii w tym szczególnym okresie krów mlecznych.

IBEKA®Exzellent Lac zawiera w swiom składzie nieulegające rozkładowi w żwaczu proteiny oraz specjalne źródła energii wspomagające pracęukładu pokarmowego i tym samym produkcję mleka.

Chronione źródła energii stanowiągłównie chroniony tłuszcz oraz ziarna kukurydzy. Zawartośćtych składników w paszy odciąża skutecznie procesy budowy glukozy.

Wisan®- Raps jest źródłem nieulegających rozkładowi w żwaczu protein. W wyniku specjalnej obróbki nasion rzepaku zmienia się struktura białek. Wysoki udziałbiałek nie ulegających rozkładowi prowadzi do odciążenia pracy żwacza, a trawione w jelicie cienkim aminokwasy sąwykorzystywane bezpośrednio do budowy mleka

Stosowanie:

2-3 kg IBEKA®Exzellent Lac na dzień/krowęprzez pierwsze 100 dni aktacji.

Zobacz skład.

IBEKA® BOVINA 18

IBEKA® Bovina 18 jestwartościową paszą uzupełniającą przeznaczoną dla bydła.

IBEKA® Bovina 18 wyróżniają następujące cechy:

  • wysokowartościowe surowce
  • optymalna zawartość witamin oraz pierwiastków śladowych uzupełnia rację podstawową w te związki
  • bardzo dobre wykorzystanie pokarmu
  • wysokie raty reprodukcyjne
  • zdrowe zwierzęta
  • dobra rentowność
  • odpowiedni 5 mm przekrój granul