IBEKA PANTO - Premiksy dla bydła

PANTO-POTENT Trio

Mieszanki grupy PANTO-POTENT®Trio są biologicznie czynnymi mieszankami zawierającymi w swoim składzi PANTO SOLUFERT®-roślinny związek z wysoką zawartościądrożdży oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. Połączenie tych komponentów prowadzi do poprawy płodności , zdrowia, oraz przedłużenia użytkowości krów mlecznych.

Innym ważnym komponentem mieszanek PANTO-POTENT®są komplex Witamin B oraz organiczne połączenia mikroelementów.

Mieszanki PANTO-POTENT®Trio łączą w sobie chronione proteiny oraz nośniki energii. PANTO-POTENT®Trio zawieraja w swoim składzie Wisan®Raps- frakcje białka w postaci nieulegających rozkładowi w żwaczu protein. Źródłem energii sąróżnorodne nośniki oraz chroniony tłuszcz jak również Wisan®-Lein- specjalny komponent do budowy którego stosuje sięoczyszczone nasiona lnu, pszenicę i jęczmień.

Zalety PANTO®-POTENT Trio:

 • Poprawa    płodności,   
 • Stabilne    cykle    rujowe    oraz    poprawa przeżywalności zarodków Wzrost wydajności mlecznej
 • Odciążenie układu przemiany materii dzięki zawartości protein nie ulegających rozkładowi w żwaczu
 • Poprawa krążenia
 • Zmniejszenie stresu
 • Poprawa zdrowotności oraz wydłużenie okresu użytkowania
 • Wyrównany stosunek energii do białka

 

Stosowanie:
  Minimum 1 kg PANTO- POTENT® Trio   na krowę na dzień w fazie wysokiej wydajności oraz 0,5kg w okresie zasuszenia. Dawkę podstawową uzupełniać PANTO®- Mieszanką mineralno- wit.

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral Lizawki

Wysokowydajne i witalne zwierzęta wymagają dopasowanego do swoich potrzeb żywienia. Dotyczy to głównie zapotrzebowania na związki mineralne, witaminy i pierwiastki śladowe. Lizawki PANTO®-Mineral dla krów mlecznych, młodzieży hodowlanej, koni i owiec niezawodnie pokrywają wszystkie wymagania wysokowydajnych zwierząt.

Lizawki PANTO®- Mineral charakteryzują następojące cechy:

 • Zawartość   składników   optymalnie   dopasowana   do   potrzeb wysokowydajnych zwierząt,
 • wyposarzone w wysokoprzyswajalne surowce,
 • dopasowane do najnowszej wiedzy naukowej,
 • wielostronny skład,
 • bardzo dobry smak

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral R56

Wysokowydajne krowy mleczne mają wysokie wamagania dotyczące mieszanek paszowych. Szczególnie ważne jest uzupełnianie dawek w witaminy oraz makro- i mikroelementy. Mieszanki mineralno-witaminowe PANTO®- Mineral R 56 niezawodnie pokrywają potrzeby wysokowadajnych krów.

Mieszanki PANTO®- Mineral R 56 cechuje:

 • wysoka zawartość magnezu
 • wysoka zawartość witamin, w szczególności witaminy E
 • standardowa   ilość   pierwiastków   śladowych,   w   szczególności   miedź, mangan oraz jod
 • dobry smak
 • granulowane, nie pylą

 

Stosowanie:
100 - 200 g PANTO®- Mineral R 56 na dzień na krowę wzg. dawkowanie odpowiadające wyliczeniom.

PANTO®- Mineral  R 56  można skarmiać bydłem w wysokości do  1% pobieranej  suchej  masy.   Racje żywieniowe  uzupełnić odpowiednio  kredą pastewną 

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral R57

Warunkiem wysokiej wydajności krowy mlecznej jest żywienie zgodne z jej potrzebami. Dotyczy to szczególnie zaopatrzenia w makro-, mikoelementy i witaminy. Mieszanki mineralno-witamonowe PANTO®dla krów niezawodnie pokrywająpotrzeby wysokowydajnych krów w makro-, mikroelementy i witaminy. 

Mieszanki mineralno-witaminowe PANTO  dla krów

 

 • optimalnie nastawione na potrzeby wysokowydajnych krów
 • wyposażone w wysokoprzyswajalne surowce
 • dopasowane do najnowszej wiedzy naukowej
 • wszechstronnie zoptymalizowane
 • smaczne
 • granulowane i wolne od pyłu

 

PANTO®- Mineral R57:

 • optymalne zaopatrzenie w witaminy
 • wysoki poziom mikroelementów
 • optymalna do uzupełnienia dawek ubogich w wapń i fosfor, np. do dawek z wyrównanym udziałem trawy i kukurydzy.

 

Stosowanie:
100 - 200 g  PANTO®- Mineral  R 57  na  krowę  na dzień wzg. dawkowanie odpowiadające wyliczeniom.

PANTO®- Mineral R 57 można skarmiaćbydłem w wysokości do 1% pobieranej suchej masy.

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral K86

W odchowie cieląt istotnąrolęodgrywa bardzo wiele czynników, jednak najistotniejszym, wpływającym na właściwy rozwój cieląt jest ich żywienie. Odchów zdrowych i prawidłowo rozwiniętych cieląt decyduje o efektywności hodowli i użytkowaniu bydła. W pierwszych tygodniach życia cielęta mająwysokie wymagania żywieniowe ponieważich układ pokarmowy rozwija sięw kierunku przeżuwaczy. Wczesne zapewnienie cielętom dostępu do pasz stałych przyspiesza rozwój żwacza, zwiększa liczbęcykli przeżuwania i przyspiesza czas ich trwania. Grubsza ściana żwacza będzie lepiej funkcjonowaćprzez całe życie zwierzęcia oraz poprawi wchłanianie składników pokarmowych do krwi.

PANTO®- Mineral K 86 dla cieląt pokrywa w pełni zapotrzebowanie w tej fazie rozwoju na składniki mineralne, mikroelementy oraz witaminy.

PANTO®- Mineral K 86 dla cieląt jest:

 • optymalnie dopasowany do wymogów rosnących cieląt
 • zawiera drożdże  piwne oraz kompleks witamin  B dla rozwoju przed żołądków
 • wyposażony w wysokowartościowe surowce
 • dopasowany do nowoczesnych wymogów jakościowych wysoki poziom witaminy E
 • Brak witaminy  E w dawce  pokarmowej  może  prowadzić do uszkodzeń mięśnia sercowego i szkieletu. Szczególnie u młodych cieląt mogą takie zmiany wywołać zaburzenia w koordynacji ruchu
 • Chętnie pobierany ze względu na dobry skład komponentów oraz środków aromatycznych granulowany i wolny od pyłu

 

Zalety odchowu cieląt z PANTO®- Mineral K 86:

 • wczesne pobranie stałych pasz objętościowych wspomaganie rozwoju przedżołądków
 • optymalny wzrost i rozwój wspomaganie systemu odpornościowego zdrowe kopyta i gładka sierść

 

Dawkowanie:
4% PANTO®- Mineral K 86 w paszy uzupełniającej dla cieląt wzg.dawkowanie odpowiadające wyliczeniom.

PANTO®- Mineral K 86 można skarmiaćcielętami w wysokości do 2% pobieranej suchej masy .

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral R59

Wysokowydajne krowy mleczne mająwysokie wamagania dotyczące mieszanek paszowych. Szczególnie ważne jest uzupełnianie dawek w witaminy oraz makro- i mikroelementy. Mieszanki mineralno-witaminowe PANTO®- Mineral R 59 niezawodnie pokrywają potrzeby wysokowadajnych krów.

Mieszanki PANTO®- Mineral R59 cechuje:

 • wysoka zawartość witamin, szczególnie witaminy E
 • wysoka zawartość mikroelementów, szczególnie miedzi i jodu
 • dobry smak
 • granulowane, nie pylą
 • korzystna cena
 • optymalne wyposażenie w związki mineralne
 • dzięki podwyższonej zawartości wapnia i niskiej zawartości fosforu
 • doskonale uzupełnia racje żywieniowe ubogie w wapń.

Stosowanie:
100 - 250 g  PANTO®- Mineral  R 59  na dzień  na  krowę wzg.dawkowanie odpowiadające wyliczeniom. PANTO®- Mineral R 60 można skarmiaćbydłem w wysokości do 0,7% pobieranej suchej masy.

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral R60

Warunkiem wysokiej wydajności krowy mlecznej jest żywienie zgodne z jej potrzebami. Dotyczy to szczególnie zaopatrzenia w makro-, mikoelementy i witaminy. Mieszanki mineralno-witamonowe PANTO®dla krów niezawodnie pokrywająpotrzeby wysokowydajnych krów w makro-, mikroelementy i witaminy.

Mieszanki mineralno-witaminowe PANTO®dla krów są:

 • optimalnie dopasowane do potrzeb wysokowydajnych krów
 • wyposażone w wysokoprzyswajalne surowce
 • dopasowane do najnowszej wiedzy naukowej
 • wszechstronnie zoptymalizowane
 • smaczne
 • granulowane i wolne od pyłu
   

PANTO®-Mineral R60:

 • zawiera dużo witamin, przede wszystkim witaminy E
 • wysoki udział magnezu, aby zapewnić zaopatrzenie w magnez również przy niekorzystnych warunkach w żwaczu
 • wysoki poziom mikroelementów
 • optymalna  do  uzupełnienia  dawek  ubogich  w wapń   i  niskim zapotrzebowanieu   na  fosfor  np.   przy  dawkach   o   przewadze kiszonki z kukurydzy

 

Stosowanie:
200  -  300  g   PANTO®-  Mineral  R 60  na  krowę  na dzień wzg. dawkowanie odpowiadające wyliczeniom. PANTO®- Mineral R 60 można skarmiać bydłem w wysokości do 1% pobieranej suchej masy.

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral R61

Warunkiem wysokiej wydajności krowy mlecznej jest żywienie zgodne z jej potrzebami. Dotyczy to szczególnie zaopatrzenia w makro-, mikoelementy i witaminy. Mieszanki mineralno-witamonowe PANTO®dla krów niezawodnie pokrywająpotrzeby wysokowydajnych krów w makro-, mikroelementy i witaminy.

Mieszanki mineralno-witaminowe PANTO®dla krów

 • optymalnie nastawione na potrzeby wysokowydajnych krów
 • wyposażone w wysokoprzyswajalne surowce
 • dopasowane do najnowszej wiedzy naukowej
 • wszechstronnie zoptymalizowane
 • smaczne
 • granulowane i wolne od pyłu

 

PANTO®-Mineral R61:

 • zawiera dużo witamin
 • wysoki udział magnezu
 • wysoki poziom mikroelementów
 • optymalna do uzupełnienia dawek ubogich w wapń i fosfor, np. do dawek z wyrównanym udziałem trawy i kukurydzy.

 

Stosowanie:
100 - 200 g  PANTO®- Mineral  R 61   na  krowę  na dzieńwzg. dawkowanie odpowiadające wyliczeniom. PANTO®- Mineral R 61 można skarmiaćbydłem w wysokości do 1% pobieranej suchej masy.

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral R65

Żywienie krów mlecznych w okresie zasuszenia ma decydujący wpływ na późniejsze wyniki w okresie laktacji. Obok klasycznego żywienia mieszankami mineralno-witaminowymi z niskązawartościąwapnia (PANTO®- Mineral R 66) zyskująna znaczeniu, 3 tyg. przed terminem wycielenia, tzw. kwaśne sole. Lekkie zakwaszenie krwi przeżuwaczy prowadzi do wzmożonego wydzielania wapnia z kości oraz do poprawienia absorbcji wapnia zawartego w paszy. Aktywna mobilizacja wapnia z układu kostnego jest konieczna w celu dostarczenia krowom odpowiednigo poziomu wapnia we krwi na końcu okresu zasuszenia i początku laktacji. Takie żywienie prowadzi do zminimalizowania wystąpienia gorączki okołoporodowej oraz innych zaburzeń.

Założenia dotyczące karmienia dawkami z kwyśnymi solami:

 • Żywienie mieszankami paszowymi
 • Dokładna znajomość wartości DCAB w racji
 • Grupowe utrzymywanie krów tranzytowych

 

PANTO®- Mineral R 65 jest mieszanką mineralno-witaminową doskonale dopasowanądo potrzeb krów tranzytowych

 • Zawiera wysokią zawartość tzw. „kwaśnych soli"
 • Kompletne   wyposażenie   w   związki   mineralne,   witaminy i pierwiastki śladowe
 • Wysoka zawartość witaminy E
 • Podwyższona ilość aromatu dla poprawienia pobierania dawki

 

Zalecane dawkowanie:
 Skarmiać krowami przez okres 3 tygodni do spodziewanego terminu wycielenia. Przy pH moczu < 8 dawkę uzupełnić wapniem. Po wycieleniu przejść na skarmianie odpowiednio dopasowaną mieszanką PANTO®Mineralfutter.

Po uprzednim sprawdzeniu bilansu anionów do kationów w dawce dla krów mlecznych skarmiać 500 g na dzień na krowę. Ze względu na ograniczoną smakowitość paszy zaleca sięzadawanie w racjach TMR. PANTO®- Mineral R 65 można skarmiać bydłem w wysokości do 4% pobieranej suchej masy. 

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral R66

Krowy zasuszone mają szczególne wymagania odnośnie dawki żywieniowej. Jednąz takich jest mieszanka mineralno-witaminowa specjalnie dobrana do tej fazy. Taka mieszanka min.- wit.powinna:

 • wnosić tak mało jak to możliwe wapnia do dawki żywieniowej, aby zwiększyć mobilizację wapnia z kośćca,
 • zapewniać w dawce żywieniowej zrównoważony stosunek anionów do kationów, aby wesprzeć mobilizację,
 • mieć wysoką zawartość witamin, aby polepszyć siarę i przez to zapobiec zachorowanią cieląt,
 • zawierać wysoki poziom witaminy E, aby zapobiec mastitis,
 • zawierać wysoki poziom mikroelementów, aby utrzymywać krowę i cielę w optymalnym stanie,
 • zwierzę, mimo zmniejszonego pobierania pokarmu, zaopatrywać we wszystkie ważniejsze substancje mineralne, przede wszystkim w magnez.

 

PANTO®- Mineral R 66 optymalnie uzupełnia dawkę żywieniową dla krów zasuszonych:

 • bez wapnia
 • wysoka zawartość witamin, przede wszystkim witaminy E
 • udział „gorzkich soli"
 • wysoka zawartość magnezu
 • wysokoprzyswajalne surowce przede wszystkim fosfor
 • granulowany i wolny od pyłu

 

Dawkowanie:
150 g PANTO®- Mineral R 66 na krowęna dzieńod 6 tygodnia przed wycieleniem do wycielenia,  potem  przejśćna PANTO®-  Mineral pasujacądo dawki żywieniowej. PANTO®- Mineral R 66 można skarmiać bydłem w wysokości do 1 % pobieranej suchej masy.

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral R68

Warunkiem wysokiej wydajności krowy mlecznej jest żywienie zgodne z jej potrzebami. Dotyczy to szczególnie zaopatrzenia w makro-, mikoelementy i witaminy. Mieszanki mineralno-witamonowe PANTO®dla krów niezawodnie pokrywają potrzeby wysokowydajnych krów w makro-, mikroelementy i witaminy.

PANTO®mieszanki mineralno-witamonowe dla bydła są:

 • optymalnie nastawione na potrzeby wysokowydajnych krów
 • wyposażone w wysokoprzyswajalne surowce dopasowane do najnowszej wiedzy naukowej
 • wszechstronnie zoptymalizowane
 • smaczne granulowane i wolne od pyłu

 

W prawidłowym żywieniu krów szczególnie problematyczne może stać sięwystarczające zaopatrzenie w wodę. Ważna jest nie tylko ilość zadawanej wody lecz przede wszystkim jej jakość. Przy podwyższonej zawartości żelaza w wodzie musi byćzawsze uwzględnione dodatkowe zaopatrzenie w miedź. Ten pierwiastek śladowy spełnia ważnąrolęw procesie oksydacji żelaza przez to wspomaga proces syntezy hemoglobiny. Dlatego teżprzy zwiększonej ilości żelaza należy zawsze pamiętaćo uzupełnieniu dawki w odpowiednią ilość miedzi. Dodatkowo aby zapobiec niedoborom cynku w wyniku antagonistycznego działania żelaza, niezbędna jest podwyższona ilośćcynku w paszy.

PANTO®- Mineral R 68:

 • zawiera dużo witamin
 • charakteryzuje się wysokim udziałem pierwiastków śladowych, w szczególności cynku i miedzi, w tym miedzi w formie organicznej
 • zawiera aromat dla lepszej akceptacji
 • optymalne wyposażenie w związki mineralne
 • dzięki podwyższonej zawartości wapnia i niskiej zawartości fosforu
 • doskonale uzupełnia racje żywieniowe ubogie w wapń.
 • specjalnie stworzone dla gospodarstw o wysokim udziale żelaza w
 • wodzie pitnej

 

Stosowanie:
100 - 200 g  PANTO®- Mineral  R 68  na krowę  na dzieńwzg. dawkowanie odpowiadające wyliczeniom. PANTO®- Mineral R 68 można skarmiaćbydłem w wysokości do 0,6 % pobieranej suchej masy.

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral R 69 TMR

TMR (total mixed ration) system pełnoporcjowego żywienia krów mlecznych znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce zarówno w fermach o dużej jak i małej liczbie krów. W żywieniu krów mlecznych ważne jest zbilansowanie dawki pokarmowej pod względem zawartości substancji odżywczych i czynnych wykorzystywanych do budowy mleka. System żywienia TMR zakłada wykorzystanie szerokiej gamy komponentów, które pod względem zawartości związków mineralnych nie zawsze optymalnie dopasowane sądo potrzeb. Dlatego też zaleca się uzupełnianie dawek pokarmowych w mieszanki mineralno-wit. PANTO®. Mieszanka mineralno-wit. PANTO®- Mineral R 69 TMR znajduje szerokie zastosowanie w żywieniu pełnoporcjowym krów i doskonale uzupełnia dawkę w wartościowe związki mineralne, witaminy, pierwiastki śladowe oraz kwas sorbinowy:

Jakość kiszonki uwarunkowana jest jej właściwościami higienicznymi. Zielonki w okresie zbioru odznaczają się zróżnicowaną zawartością substancji toksycznych. Skażenie kiszonek mykotoksynami stwarza potencjalne niebezpieczeństwo zdrowotne dla żywionych nimi zwierząt. Toksyny i pleśnie destabilizująukład odpornościowy krów oraz wywołująobjawy zatruć. Kwas sorbinowy wykazuje właściwości konserwujące, tym samym hamuje rozwój pleśni i drożdży. Właściwości antytoksyczne kw. sorbinowego zostały naukowo potwierdzone. Dlatego też PANTO®- Mineral R 69 TMR jest paszą optymalnie dopasowaną do żywienia TMR. 

 

PANTO®- Mineral R 69 TMR cechuje:

 • kompletne wyposażenie w związki mineralne
 • wysoki udział Ca oraz stosunkowo niska zawartość P, ma na celu
 • realizację stosunku Ca:P - 2 : 1 w kompletnej racji pokarmowej
 • wysokojakościowe surowce
 • zbilansowana zawartość witamin i pierwiastków śladowych
 • wysoka zawartość witaminy E
 • granulowane i wolne od pyłu z   kwasem   sorbinowym   dla   udanego   stosowania   systemu
 • pełnoporcjowego żywienia TMR

 

Stosowanie:
Minimum 250 - 300 g PANTO®- Mineral R 69 TMR na krowę na dzień wzg. dawkowanie odpowiadające wyliczeniom. PANTO®- Mineral R 69 TMR można skarmiać bydłem w wysokości do 2 % pobieranej suchej masy.

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral R70

Warunkiem wysokiej wydajności krowy mlecznej jest żywienie zgodne z jej potrzebami. Dotyczy to szczególnie zaopatrzenia w makro-, mikoelementy i witaminy. Mieszanki mineralno-witamonowe PANTO®dla krów niezawodnie pokrywająpotrzeby wysokowydajnych krów w makro-, mikroelementy i witaminy.

Mieszanka PANTO®- Mineral R 70:

 • wszechstronnie zoptymalizowana oraz optymalnie dopasowana do potrzeb wysokowydajnych krów
 • wyposażona w wysokoprzyswajalne surowce
 • wysoka zawartość magnezu pokrywa kompletne zapotrzebowanie na    ten    składnik    nawet    przy    niekorzystnych    warunkach środowiskowych żwacza
 • wysoka zawartość witaminy E
 • podwyższona zawartość pierwiastków śladowych
 • dodatek melasy oraz aromat wpływają na atrakcyjny smak
 • granulowane i wolne od pyłu
 • dzięki podwyższonej zawartości wapnia i niskiej zawartości fosforu
 • doskonale uzupełnia racje żywieniowe ubogie w wapń.

 

Stosowanie:
100 - 200 g  PANTO®- Mineral R 70 na dzień  na krowę wzg. dawkowanie odpowiadające wyliczeniom. PANTO®- Mineral R 70 można skarmiać bydłem w wysokości do 0,7% pobieranej suchej masy.

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral R73 mit Harnstoff (z mocznikiem)

Wysokowydajne krowy mleczne mająszczególne wamagania dotyczące mieszanek paszowych. PANTO®- Mineral R 73 zawiera w swoim składzie wysokojakościowe komponenty oraz substancje czynne. Dodatkowo mieszanka PANTO®- Mineral R 73 jest wyposażona w mocznik. Udziałmocznika ma na celu dostarczenie krowom korzystnego w cenie białka.

Cechy PANTO®- Mineral R 73:

 • dobry smak
 • granulowana i wolna od pyłu
 • zawiera mocznik
 • korzystna cena
 • optymalne wyposażenie w związki mineralne
 • zawartości fosforu  doskonale
 • dzięki  podwyższonej zawartości wapnia i  niskiej
 • uzupełnia racje żywieniowe ubogie w wapń.

 

Stosowanie:
200   -   400g   PANTO®-   Mineral   R   73   na   krowę   na   dzień   wzg.   dawkowanie odpowiadające wyliczeniom. Zadawaćkilkakrotnie w ciągu dnia małe ilości, tak aby nie przekroczyć dzienej ilości mocznika 15-20g. Do synchronizacji całej dawki pokarmowej zaleca się ją uzupełnić dziennie 250 - 500 g PANTO®Power Mix. Mieszanke mineralno-witaminowa PANTO®- Mineral R 73 z uwagi na wysoki poziom witaminy D3 i pierwiastkow śladowych może być skarmiana bydłem w wysokości do 1,2% pobieranej s.m.

Zgodnie z prawem żywienia zwierząt dopuszczalne jest skarmianie „dziennie maksymalnie 100 g białka w formie mocznika na każde 100kg m.c.„. To oznacza max. 35g mocznika na każde 100kg m.c. / dzień!Dla każdej krowy o wadze 600kg oznacza to, że zgodnie z prawem żywienia zwierząt może ona spożywać maksymalnie 21 0g mocznika wzgl. max. 525g PANTO®- Mineral R 73 dziennie (należy jednak dodatkowo uwzględnić zalecane dzienne maksymalne ilości witamin i pierwiastków śladowych). Zaleca się przyzwyczajać krowy podając dziennie małe ilości.

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral R77 Premium

Wysokowydajne krowy potrzebują specjalnego zaopatrzenia w minerały, mikroelementy i witaminy. Przemiana materii krowy mlecznej jest maksymalnie obciążona i wydalanie minerałów i substancji czynnych z mlekiem jest bardzo duże. Jednocześnie, przy obfitym żywieniu paszami treściwymi, może dojść do pomnożenia zakłóceń pokarmowych żwacza. Aby zapobiec tym niesprzyjającym sytuacją rozwinięto PANTO®- Mineral R 77 Premium.

PANTO®- Mineral R 77 Premium zawiera

 • zawartość     witamin     dla     krów     wysokomlecznych     według amerykańskich zaleceń (NRC)
 • kompletne zaopatrzenie we wszystkie witaminy grupy-B
 • optymalne dozowanie niacyny, choliny i biotyny
 • podwyższoną zawartość mikroelementów s mikroelementy w formie wiązań organicznych (Cu, Zn, Mn, Se)
 • wyposażony w wysokoprzyswajalne surowce
 •  wielostronnie zbilansowany

 

Efekty:

 • optymalny do uzupełniania dawek o wyższej wartości z przewagą kiszonki z kukurydzy
 • polepsza zdrowotność racic
 • zapobiega ketozie
 • zaopatruje wysokowydajne krowy mleczne zgodnie z potrzebami we wszystkie makro-, mikroelementy i substancje czynne
 • zwiększa wydajność i kondycję zwierząt

 

Dawkowanie:
200 - 300 g PANTO®- Mineral R 77 Premium na krowę na dzień wzglednie dozowanie zgodnie z obliczeniami dawki pokarmowej. PANTO®- Mineral R 77 Premium można zadawać krową w wysokosci do 1,3 % suchej masy dawki żywieniowej.

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral R82

Warunkiem wysokiej wydajności krowy mlecznej jest żywienie zgodne z jej potrzebami. Dotyczy to szczególnie zaopatrzenia w makro-, mikoelementy i witaminy. Mieszanki mineralno-witamonowe PANTO® dla krów niezawodnie pokrywają potrzeby wysokowydajnych krów w makro-, mikroelementy i witaminy.

Mieszanka PANTO®- Mineral R 82 została specjalnie stworzona dla wysokowydajnych krów. Zawarte w niej czynne aromaty pochodzące z różnych ziół poprawiają w naturalny sposób ogólną zdrowotność stada.

PANTO®- Mineral R 82 cechuje:

 • Wysokie wyposażenie w związki mineralne, witaminy i pierwiastki
 • śladowe
 • Czynne aromaty: (Pobudzają apetyt oraz wspomagają procesy trawienne, korzystny wpływ na mleczność Q>, [ozytywny wpływ na stan racic).

 

Stosowanie:
150 - 200 g  PANTO®- Mineral R 82 na krowę na dzień wzg. dawkowanie odpowiadające wyliczeniom. W celu przyzwyczajenia do nowej paszy należy początkowo zadawać małe ilości. PANTO®- Mineral R 82 można skarmiać bydłem w wysokości do 1% pobieranej suchej masy.

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral R83

Warunkiem wysokiej wydajności krowy mlecznej jest żywienie zgodne z jej potrzebami. Dotyczy to szczególnie zaopatrzenia w makro-, mikoelementy i witaminy. Mieszanki mineralno-witamonowe PANTO®dla krów niezawodnie pokrywają potrzeby wysokowydajnych krów w makro-, mikroelementy i witaminy.

Mieszanki PANTO® Mineralfutterfür Rinder są

 • Optymalnie dopasowane do potrzeb wysokowydajnych krów
 • wyposażone w wysokoprzyswajalne surowce dopasowane do najnowszej wiedzy naukowej
 • wszechstronnie zoptymalizowane smaczne dzięki zawartości aromatu granulowane i wolne od pyłu

 

Mieszanka PANTO®- Mineral R 83:

 • może być uniwersalnie stosowana
 • optymalna  do  uzupełnienia  dawek  ubogich  w wapń   i  niskim zapotrzebowanieu na fosfor
 • podwyższona    zawartość    magnezu    dla    poprawy    pokrycia zapotrzebowania  na ten  związek również przy niekorzystnach warunkach żwacza
 • średnie wyposażenie w witaminy
 • wysoki standard pierwiastków śladowych
 • kompletne wyposarzenie (wapń lub sól nie musi być dodatkowo podawana)
 • bardzo korzystna cena

 

Stosowanie:
100 - 200 g  PANTO®- Mineral  R 83  na krowę  na dzień wzg. dawkowanie odpowiadające wyliczeniom. PANTO®- Mineral R 83 można skarmiać bydłem w wysokości do 1,5% pobieranej suchej masy.

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral R87JR

Młodzieżhodowlana ma inne wymagania odnośnie mieszanek mineralno-witaminowych niżwysokowydajne krowy mleczne. Szczególnie dotyczy to zapotrzebowania na pierwiastki śladowe i witaminy. Mieszanka PANTO®- Mineral R 87 JR jest optymalnie dopasowana do wymagańszczególnie młodzieży hodowlanej.

Cechy PANTO®- Mineral R 87 JR:

 • średnie wyposażenie w witaminy
 • 2.000 mg witaminy E - do poprawy wzrostu i rozwoju organizmu
 • standardowa ilość pierwiastków śladowych
 • dobry smak, zawiera aromat
 • granulowane i wolne od pyłu
 • korzystna cena
 • optymalnie   dopasowane   do    uzupełniania   dawek   o    niskiej zawartości wapnia i niskim zapotrzebowaniu na fosfor n.p. racje
 • żywieniowe z przewagą traw.

 

Stosowanie: 50 - 125 g PANTO®- Mineral R 87 JR na zwierzę (Masa ciała: 150 kg do 550 kg) /dzień, wzg. dawkowanie odpowiadające wyliczeniom. PANTO®- Mineral R 87 JR można skarmiać bydłem w wysokości do 2,5 % pobieranej suchej masy.

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral R574

Warunkiem wysokiej wydajności krowy mlecznej jest żywienie zgodne z jej potrzebami. Dotyczy to szczególnie zaopatrzenia w makro-, mikoelementy i witaminy. Mieszanki mineralno-witamonowe PANTO®dla krów niezawodnie pokrywają potrzeby wysokowydajnych krów w makro-, mikroelementy i witaminy.

Mieszanki mineralno-witaminowe PANTO  dla krów są

 • optimalnie nastawione na potrzeby wydajnych krów
 • wyposażone w wysokoprzyswajalne surowce
 • dopasowane do najnowszej wiedzy naukowej
 • wszechstronnie zoptymalizowane
 • smaczne
 • granulowane i wolne od pyłu

 

PANTO® - Mineral R574:

 • optymalne zaopatrzenie w witaminy
 • optymalna do uzupełnienia dawek ubogich w wapń i fosfor, np. do dawek z wyrównanym udziałem trawy i kukurydzy.

 

Stosowanie:
 100 - 200 g  PANTO®- Mineral  R 574 na krowę na dzień wzg. dawkowanie odpowiadające wyliczeniom. PANTO®- Mineral R 574 można skarmiać bydłem w wysokości do 1% pobieranej suchej masy.

Czytaj skład.

PANTO®- Mineral R 64 Bufor żwacza

Drożdże piwne i ich pozytywny wpływ na zdrowie w żywieniu sąod dawna znane i cenione. PANTO®- Mineral R 64 zawiera w swoim składzie wysoki udział czystych drożdży piwnych. Razem z równie wysokim udziałem kwaśnego węglanu sodu działa jako bufor wartości pH żwacza i zmniejsza przyczyny kwasicy. Zalety PANTO®- Mineral R 64:

 • gospodarcze  wykorzystanie  pasz podstawowych  do osiągnięcia wysokiej wydajności mlecznej:
 • zdrowe zwierzęta osiagają wyższe wydajności
 • płodne zwierzęta są ekonomiczne
 • wysoka jakość mleka daje zysk

 

Dawkowanie:
250  -  300  g   PANTO®-  Mineral  R 64  na  krowę  na dzień wzg. dozowanie odpowiadające obliczeniom. PANTO®- Mineral R 64 można skarmiać bydłem do 2% pobieranej suchej masy.

Czytaj skład.