Produkty specjalistyczne - IBEKA PANTO

PAN OCEANA

Mieszanka PAN OCEANA® składa sięz wartościowej mączki rybnej oraz doskonale nadaje siędo produkcji wysokojakościowych pasz własnej produkcji dla prosiąt, loch oraz tuczników (zalecane dozowanie 2-5%).

Mączka rybna wyróżnia sięwysokąkoncentracjąbiałka najwyższej jakości. Inne związki czynne takie jak minerały, syntetyczne aminokwasy i pierwiastki śladowe sąw naturalny sposób wysokoprzyswajalne (strawnośćbiałka waha sięw granicach 90%).

Zalety:

Dla loch prośnych lub karmiących:

 • Stymulacja rui, zmniejszenie występowania cichych rui
 • Lepsze pobieranie paszy, tym samym zmniejszenie utraty masy
  ciała w trakcie laktacji
 • Poprawa rozwoju zarodków oraz masy ciała prosiąt przy porodzie
 • Zapobieganie występowaniu Kompleksu-MMA
 • Witalne, wolne od stresu lochy
   

Dla prosiąt:

 • Poprawa witalności prosiąt
 • Wysokie dzienne przyrosty
 • Korzystne wykorzystanie paszy
 • Zmniejszenie strat

Dla tuczników:

•  Dokładne dokarmianie wysokojakościowym białkiem intensywnie
 rosnących zwierząt

Stosowanie:
2 - 5 % PAN OCEANA® w paszy końcowej dla trzody chlewnej

Wskazówki stosowania:

„Zawiera mączkęrybną- nie może być stosowany w żywieniu przeżuwaczy". Przetwarzanie oraz magazynowanie tej mieszanki paszowej w gospodarstwach prowadzących hodowlęprzeżuwaczy w celach pozyskania od nich produktów żywnościowych jest zabronione. Mączka rybna nie może pod rzadnym względem dostaćsiędo pasz dla przeżuwyczy.

Ten produkt przeznaczony jest wyłącznie dla odbiorców posiadających pisemne zezwolenie z urzędu na przechowywanie i stosowanie mączki rybnej w żywieniu zwierząt.

PANTO® Spezial Hygiene-Streu

W nowoczesnych systemach chowu zwierząt gospodarskich coraz więcej uwagi poświęca się higienie i ogólnemu komfortowi zwierząt. Tylko zwierzęta mające dobre samopoczucie będą miały najlepszą wydajność. W wyposażaniu budynków inwentarskich niezmiernie ważne są rodzaj i czystość miejsc legowiskowych.

Optymalne stanowisla legowiskowe powinny byćzawsze czyste, suche oraz wolne od zakarzeń. Zanieczyszczone odchodami powierzchnie klatek sąbardzo nieprzyjemne dla zwierząt w nich przebywających jak i pracowników ferm. Pogarsza to znacznie mikroklimat w pomieszczeniach.

PANTO®Spezial Hygiene-Streu jest przyjemnym i niezbędnym dodatkiem poprawiającym mikroklimat chlewni:

 • Dostosowany    do    wszystkich     rodzajów    klatek    i     miejsc
  legowiskowych wszystkich grup zwierząt
 • Bardzo drobno zmielony-dzięki temu wysoka możliwość
  absorbcyjna wody
 • Zmniejsza ryzyko występowania infekcji
 • Suche i czyste wymiona u krów
 • Bardzo dobrze  sprawdza  się  na  podłożach  rusztowych  gdzie
  zmniejsza niebezpieczeństwo pośliznięć(n.p. klatki dla loch)
 • Podwyższona  wartość  pH   redukuje  namnażanie  się  komórek
  chorobotwórczych i tym samym    zmniejsza rozwój podłoża do
  rozwoju gniazd much

Poprawia ogólny mikroklimat w budynkach inwentarskich.
 

Stosowanie:
PANTO®Spezial Hygiene-Streu jest bardzo łatwy do stosowania:

 • w oborach dla bydła:wysokie     boksy:     posypywać     cienką szczególnie w tylnych częściach legowiska
 • w chlewniach dla trzody:
  • lochy: cienką warstwę proszku rozprowadzać częściach tylnych częściach boksów, w centrum zapładniania częściach porodówkach
  • prosięta: cienka warstwa proszku w kojcach o tuczniki: cienka warstwa proszku w miejscach legowiskowych i w pobliżu koryt

PANTO® Spezial Akti-Fit z Wisan®

Martwica uszu u prosiąt powstała na skutek pogryzieńmoże znacznie osłabićogólne samopoczucie i tym samym opóźnićrozwój organizmu. Ma to nie tylko negatywny wpływ na wydajnośćzwierząt, zwiększa się nakład pracy, koszty utrzymania i leczenia wzrastają. Równieżsprze­dażtakich prosiąt może byćtrudna.

Dokładne powody pogryzieńi martwicy uszu sądo dnia dzisiejszego nie poznane. Przypuszcza się, że jednąz przyczyn mogąbyćbakterie z rodzaju Streptococcus, Staphylococcus czy Eperythrozoon suis. Ale równieżniedostateczne wietrzenie budynków inwentarskich, zbyt duże zagęszczenie zwierząt w klatkach, stres czy inne czynniki środowiskowe mogąwywoływaćnegatywnie reakcje zwierząt.

PANTO®Spezial Akti-Fit z udziałem specjalych komponentów posiada zdolnośćwiązania toksyn i innych komórek chorobotwórczych oraz prowadzi do usuwania ich z przewodu pokarmowego zwierząt. Dodatkowo PANTO®Spezial Akti-Fit oddziaływuje uspokajająco oraz eliminuje czynniki stresu. W gospodarstwach stosujących PANTO®Spezial Akti-Fit zaobserwowano znaczny spadek przypadków pogryzień.

Zalety PANTO®Spezial Akti-Fit mit Wisan®:

 • wiąże mykotoksyny
 • wspomaga układ odpornościowy
 • przyspiesza gojenie sięran przy pogryzieniach uszu