IBEKA PANTO - Produkty specjalne dla bydła

PANTO® Spezial Hygiene-Streu

W nowoczesnych systemach chowu zwierząt gospodarskich coraz więcej uwagi poświęca sięhigienie i ogólnemu komfortowi zwierząt. Tylko zwierzęta mające dobre samopoczucie będąmiały najlepszą wydajność. W wyposażaniu budynków inwentarskich niezmiernie ważne sąrodzaj i czystośćmiejsc legowiskowych.

Optymalne stanowisla legowiskowe powinny byćzawsze czyste, suche oraz wolne od zakarzeń. Zanieczyszczone odchodami powierzchnie klatek sąbardzo nieprzyjemne dla zwierząt w nich przebywających jak i pracowników ferm. Pogarsza to znacznie mikroklimat w pomieszczeniach.

PANTO®Spezial Hygiene-Streu jest przyjemnym i niezbędnym dodatkiem poprawiającym mikroklimat chlewni:

 • Dostosowany    do    wszystkich     rodzajów    klatek    i     miejsc legowiskowych wszystkich grup zwierząt
 • Bardzo drobno zmielony-dzięki temu wysoka możliwość absorbcyjna wody
 • Zmniejsza ryzyko występowania infekcji
 • Suche i czyste wymiona u krów
 • Bardzo dobrze  sprawdza  się  na  podłożach  rusztowych  gdzie zmniejsza niebezpieczeństwo pośliznięć (n.p. klatki dla loch)
 • Podwyższona  wartość  pH   redukuje  namnażanie  się  komórek chorobotwórczych i tym samym    zmniejsza rozwój podłoża do rozwoju gniazd much
 • Poprawia ogólny mikroklimat w budynkach inwentarskich

 

Stosowanie:

PANTO® Spezial Hygiene-Streu jest bardzo łatwy do stosowania:

 • w oborach dla bydła - warstwę
 • wysokie     boksy - posypywać     cienką szczególnie w tylnych częściach legowiska

PANTO®Spezial Mykosorbin

Mykotoksyny sąsubstancjami toksycznymi produkowanymi przez pleśnie i stanowiąpotencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Mogątworzyćsięw okresie wegetacji lub zbioru, a także w wyniku nieprawidłowego przechowywania surowców i pasz. Szczególnie w wilgotnych warunkach mikroklimatycznych mogąone znacznie obciążaćzdrowie zwierząt hodowlanych, w szczególności świńi drobiu

U loch można zaobserwowaćproblemy w płodności, zapalenia macicy, ciche ruje, straty prosiąt, niedobór mleka w laktacji. Prosięta cierpiączęsto na zaburzenia wzrostu oraz osłabienie układu odpornościowego. Niska masa ciała przy porodzie oraz karłactwo to dalsze objawy szkodliwego działania mykotoksyn.

Trujące substancje produkowane przez grzyby wywołujączęsto niewidoczne w początkowej fazie objawy zatruć, które w trakcie rozwoju zmniejszająwydajnośćzwierząt.

PANTO®Spezial Mykosorbin zawieraja specjalne komponenty takie jak oczyszczona ziemia okrzemkowa oraz suszone drożdże, które doskonale spełniająfunkcje filtrującąi absorbującąmykotoksyny.

Dozowanie:
PANTO®Spezial Mykosorbin zadawaćw ilości 2-3 kg na tonępaszy pełnoporcjowej, niezależnie od gatunku zwierząt oraz kierunku pro­dukcji.

Czytaj skład.

PANTO®White energy - Tłuszcz chroniony

Krowy wysokomleczne w pierwszym okresie laktacji aby w pełni wykorzysta ćswoje możliwiści produkcyjne i nie popaść w ketotyczną przemianę materii, potrzebują dawek żywieniowych z bardzo wysokim pokryciem energii.

Bardzo dobrą możliwość podniesienia poziomu energii w dawce żywieniowej daje PANTO®White energy. Ten tłuszcz chroniony wyróżnia się:

 • Bardzo dobrą akceptacją smaku
 • Optymalną temperaturą topnienia (ponad 53 °C)
 • Bardzo dobrym wzorcem kwasów tłuszczowych
 • Najlepszą strawnością (liczba jodowa ponad 10), przez to wyższą zawartością energii 27 MJ NEL
 • Prawie neutralnym zapachem
 • Dobrą strukturą

 

PANTO®White energy daje:

 • Wyższe pokrycie energetyczne z paszy
 • Wyższą mleczność
 • Lepsze zdrowie
 • Lepszą płodność
 •  

Dawkowanie:
W zależności od składu dawki żywieniowej wymieszać200 g do 1.000 g PANTO®White energy na krowęna dzień.

Czytaj skład.