Materiał siewny - Dalgety

Materiał siewny DALGETY - Wiosna 

Gatunek Odmiana/zaprawa Opakowanie
Pszenica Scirocco
(dodatkowo możliwość zaprawienia TAKE OFF)
a'25 kg
a'1000 kg
Jęczmień Flavour (zaprawione TAKE OFF) a'25 kg
a'1000 kg
Owies Gaillette a'25 kg
a'1000 kg

(*dodatkowo TAKE OFF) - Komponent zaprawowy
  Komponent zaprawowy oparty o fosfonian oraz specjalną formulacje pyroglutaminianu  unikalnych związków  na polskim rynku Zwiększa mrozoodporność i odporność roślin  na patogeny chorobotwórcze w początkowej fazie ich  rozwoju. Ogranicza rozwój zgorzeli podstawy źdźbła choroby charakterystycznej dla uprawy zbóż w płodozmianie zbożowym Powoduje przyśpieszenie wschodów średnią o 3 dni co jest szczególnie istotne przy opóźnionych terminach siewu

WYRÓŻNIKI:

 • jakość  technologii, oferowany przez nas produkt składa się nie tylko sama odmiana, ale sposób przygotowania materiału siewnego, wyrażony  precyzją  zaprawiania.
 • polimer dodany do zaprawy:
 • poprawia precyzję aplikacji dzięki temu cały ziarniak jest dokładnie zabezpieczony, co  uniemożliwia patogenom doglebowym wnikanie w głąb ziarniaka i porażanie kiełkującej siewki.
 • poprawia trwałość zaprawiania  polimer zwiększa przyczepność substancji aktywnej  w efekcie zaprawa jest mocniej związana z ziarniakiem
 • poprawia bezpieczeństwo użytkownika  po otwarciu worka nie unosi się tuman pyłu – zaprawy, którego można się nawdychać.
 • poprawia bezpieczeństwo rośliny  równomierne rozłożenie substancji aktywnej powoduje, że po wysiewie jest ona równomiernie uwalniana i tworzy idealną ochronę dla kiełkujących siewek
 • Take Off na jęczmieniu Flavour
 • Take off- zawiera szybko działającą formę fosforu co przekłada się na szereg korzyści:
 • pobudzenie rozwoju systemu korzeniowego
 • wzrost efektywności w wykorzystaniu zarówno stosowanych nawozów, jak i  składników pokarmowych zawartych w glebie
 • przyspieszenie wschodów roślin (średnio o 3 dni)
 • W przypadku zbóż jarych, które w momencie braków wody potrafią być uprawą bardzo zawodną są to nieocenione korzyści, Take off  idealnie nadaje się do jęczmienia jarego – który może trafiać na stanowiska słabsze, gleby lżejsze i mniej zasobne, a także jest mocno narażony na wystąpienie suszy w okresie wegetacji.
 • moc odmian w tym jęczmienia  Flavour,  moc krzewienia
 • Flavour dobre wyniki plonowania ,
 • Flavour bardzo dobrze się krzewi
 • Flavour zalecana norma siewu to 260 ziaren/m kw
 • Flavour to około 125 kg/ha tj 286 zł/ha licząc cenę DETALICZNĄ (tyle samo kosztuje jęczmień konkurencji w cenie 1900 zł/t i ilości 150 kg/ha!!!)

 

Materiał siewny DALGETY - Jesień 

Jesień – Zboża ozime

Gatunek

Odmiana / zaprawa

 

Premis PROfessional

Opakowanie

Pszenica

 

Premio-OŚCISTA

Skagen

Boomer

 

a’25 kg

a’1000 kg

 

Jęczmień

Sandra

„... i nic więcej nie trzeba

 

a’25 kg

a’1000 kg

Pszenżyto

Dinaro

“mocne jak co roku”

a’25 kg

 

a’1000kg

Żyto

hybrydowe

 

Helltop

„piekielnie dobra odmiana”

(*dodatkowo TAKE OFF w cenie nasion !)

 

 

(worek a’50 kg)

= jedn. siewna 0,5 ha – 1 mln żywych nasion

 

 

Jesień – Rzepak ozimy

Rzepak ozimy

Odmiana /Zaprawa

 

(*dodatkowo TAKE OFF)

Opakowanie

Hybrydowy

 

Vectra*

Modesto 480 FS + Tiuram

 

Jednostka 1,5 mln nasion

Populacyjny

Alegria*

Cruiser OSR 322 FS

Jednostka 2,1 mln nasion

Brazzil*

Cruiser OSR 322 FS

Viking*

Cruiser OSR 322 FS

 

10 kg

(*dodatkowo TAKE OFF) - Komponent zaprawowy

 • Komponent zaprawowy oparty o fosfonian oraz specjalną formulacje pyroglutaminianu unikalnych związków na polskim rynku 
 • Zwiększa mrozoodporność i odporność roślin na patogeny chorobotwórcze w początkowej fazie ich rozwoju
 • Ogranicza rozwój zgorzeli podstawy źdźbła choroby charakterystycznej dla uprawy zbóż w płodozmianie zbożowym .Powoduje przyśpieszenie wschodów średnią o 3 dni co jest szczególnie istotne przy późnionych terminach siewu
   

Dalgety - trawy,lucerna

Lucerna ALPHA

Lucerna nie bez kozery uznawana jest za arystokratkę pasz objetościowych w żywieniu krów mlecznych. Poza oczywistym wartościowym białkiem tworzy w żwaczu strukturę fizyczną, przez co ułatwia bakteriom dostęp do składników pokarmowych i stymuluje wydzielanie śliny. Do skarmiania może być przygotowana w formie zielonki, siana, suszu lub kiszonki.

Lucernę ALPHA wprowadzono na polski rynek już kilka lat temu. Potem została również zarejestrowana przez COBORU. Cały czas zarówno wszelkie niezależne oficjalne doświadczenia, jak i doświadczenia praktyczne u rolników udawadniają, że nia ma ona sobie równych. Zarówno w zakresie plonu suchej masy, wartości pokarmowej, późniejszego drewnienia łodyg, a przede wszystkim zimotrwałości, co jest niezwykle istotne dla lucerny w naszym rodzimym klimacie. Zimy 2010/2011 oraz 2011/2012 po raz kolejny udowodniły, że lucerna ALPHA przetrwa najtrudniejsze warunki. Duża rzesza klientów, do tej pory kierujących się głównie ceną nasion, przekonała się, że kto mało płaci, dwa razy płaci. Co roku popyt na lucernę ALPHA jest tak duży, że pod koniec sezonu brakuje nasion!

Oficjalne wyniki badań lucerny w Polsce

Cechy Lucerna mieszańcowa Lucerna siewna
Radius Kometa Tula Planet Capri Alpha
Plon suchej masy (dt/ha)  
1. rok 185 175 179 186 186 192
2. rok  180 167 170 182 180 196
3. rok  173 154 165 177 177 193
Suma plony s.m - 3 lata (dt/ha) 538 496 514 545 543 581
Średni plon s.m (dt/ha) 179 165 171 182 181 194

Plon białka ogólnego (dt/ha)

1. rok 30,7 29,6 31 30,6 30,2 29,9
2. rok 30,1 28,9 30,2 31 30,6 30,8
3. rok 29,5 26,1 28,9 29,6 28,9 31,2
Suma plonu białka ogólnego - 3 lata (dt/ha) 90,3 84,6 90,1 91,2 89,7 91,9
Średni plon białka ogólnego (dt/ha) 30,1 28,2 30,0 30,4 29,9 30,6
Zimotrwałość w 3 roku* 8,9 8,5 8,6 8,8 8,9 9
Odporność na choroby** 7,1 6 6,6 7,6 7,7 7,5

* w skali 9º
** odporność na kompleks chorób (wertycilioza - fuzarioza) w skali 9º

Główne zalety lucerny ALPHA:

 • lucerna najplenniejsza spośród odmian dostępnych na naszym rynku,
 • zwiększona strawność oraz zawartość białka - 20-23% wynik ten jest o 1-3% wyższy, niż w przypadku innych odmian,
 • utrzymuje trzy równmiernie wysokie pokosy w roku,
 • doskonała pod względem stabilności i wierności w osiąganych wynikach,
 • nieco późniejsze drewnienie pędów (wysoka wartoć pokarmowa również podczas opóźnionego terminu zbioru pokosu),
 • bardzo szybko odrost po skoszeniu,
 • zwiększona ilość liści w masie nadziemnej, dorównuje popularnym odmianom wielolistnym,
 • duża tolerancja na nicienie i odporność na choroby uwiądu,
 • wysoka mrozoodporność, najwyższa spośród odmian dostępnych na polskim rynku,
 • idealne rozwiązanie dla profesjonalnych producentów mleka.

AGROTECHNIKA

Okres użytkowania 3 - 4 lata
Kierunek użytkowania kośne
Przeznaczenie zielonka, kiszonka
Norma wysiewu 20-25kg/ha (Francja (30-40kg/ha)
Termin wysiewu Od 15 kwietnia do 20 sierpnia 
Głębokość wysiewu 1 - 2 cm
PH gleby Od 5,7 do 7,3
Klasa gleby Od I do IVb
Nawożenie

N - 30 kg/ha przedsiewnie

P - od 60 do 80 kg/ha

K - od 160 do 300 kg/ha

Termin koszenia Początek kwitnienia
Wysokość koszenia 6 - 10 cm

Mieszanka traw ŁACIATA BG-600

Zalety mieszanki ŁACIATEJ:

 • mieszanka traw, w skład której wchodzą życica mieszańcowa Belleek i koniczyna biała wielkolistkowa,
 • niskie wymagania glebowe, nadaje się na stanowiska od klasy IIIa do VI,
 • skład oprócz użytkowania kośnego stwarza dobre warunki do wypasu zwierząt, a dzięki wysokiej zawartości życicy mieszańcowej Belleek daje zawsze gwarancję wyższego plonu,
 • odmiany, wchodzące w skład mieszanki łaciata BG-600, charakteryzują się zwiększoną odpornością na okresowe niedobory wody w glebie,
 • plonuje na poziomie od 7,202 do 9,703 ton s.m./ha, jak również dostarcza paszę o doskonałych parametrach jakościowych,
 • zawartość koniczyny białej wielkolistkowej znacząco podnosi jakość mieszanki,
 • udział życicy mieszańcowej Belleek zwiększa plonowanie oraz podnosi parametry jakościowe,
 • dodatkowym atutem mieszanki traw łaciata jest odporność na zaleganie okrywy śnieżnej i wyjątkowa trwałość oraz mrozoodporność.

AGROTECHNIKA

Okres użytkowania 4 lata
Kierunek użytkowania kośno — pastwiskowe
Przeznaczenie pastwisko, kiszonka, zielonka
Norma wysiewu 35-40 kg/ha dla użytkowania kośnego, 40-50 kg/ha dla użytkowania pastwiskowego
Termin siewu Od 15 kwietnia do 15 września
Głębokość wysiewu Od 1,5 do 2,5 cm
Ph glebz 5,8 — 6,3
Klasa gleby od Illa do VI
Nawożenie

Azot (N) od 40 do 70 kg/ha pod każdy odrost

Fosfor (P) od 60 do 100 kg/ha w jednej dawce na wiosnę lub przedsiewnie

Potas (K) od 100 do 140 kg/ha w ciągu okresu wegetacji, w co najmniej dwóch dawkach

Termin koszenia początek kłoszenia do pełni kłoszenia traw dominujących w runi
Wysokość koszenia od 6 do 7 cm

 

Skład:
Życica trwała 2n 20%,
Życica  mieszańcowa 2n 15%
Tymotka łąkowa 15%
Życica mieszańcowa 4n 20% (Belleek)
Kostrzewa łąkowa 20%
Koniczyna biała 10% (Alice)

Mieszanka traw MLECZNA BG-1100

Zalety mieszanki MLECZNEJ:

 • mieszanka traw, w skład której wchodzą życica mieszańcowa Bel leek oraz koniczyna czerwona Merviot,
 • duży potencjał plonotwórczy nawet podczas niekorzystnych warunków pogodowych,
 • jedna z najlepiej plonujących mieszanek dostępnych na rynku,
 • uzyskuje cztery pokosy w roku,
 • doskonała pod względem stabilności i wierności w osiąganych wynikach,
 • możliwość uzyskania dużych plonów zielonej masy nawet przy ograniczonym nawożeniu azotem,
 • mieszanka, która dostarcza hodowcy paszę o dużej zawartości białka oraz cukrów,
 • szybki odrost po skoszeniu,
 • duża ilość masy zielonej w pokosie,
 • charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością,
 • duża odporność na choroby,
 • wysuszona na siano daje wyśmienitą paszę dla cieląt oraz krów zasuszonych.

AGROTECHNIKA

Okres użytkowania 3 - 4 lata
Kierunek użytkowania kośne
Przeznaczenie zielonka, kiszonka, siano
Norma wysiewu 35-40 kg/ha
Termin siewu Od 15 kwietnia do 15 września
Głębokość wysiewu 1-2 cm
Ph gleby od 5,8 do 6,7
Klasa gleby od I do V, dobrze uwilgotniona
Nawożenie

N — 40 kg/ha pod każdy odrost

P — od 80 do 100 kg/ha

K — od 120 do 140 kg/ha

Termin koszenia początek kłoszenia traw dominujących w runi
Wysokość koszenia 6 cm

 

Skład:
Życica mieszańcowa 4n 20% (Belleek)
Tymotka łąkowa 20%
Koniczyna czerwona 15% (Merviot)
Kostrzewa łąkowa 15% Kostrzewa trzcinowa 30%

Mieszanka traw ROGATA BG-800

Zalety mieszanki ROGATEJ:

 • doskonała mieszanka bez udziału motylkowych do ekstensywnego użytkowania na słabszych stanowiskach,
 • ze względu na wysoki udział kostrzewy trzcinowej oraz kupkówki nadaje się również na gleby organiczne, okresowo zalewane,
 • dodatek życicy mieszańcowej Belleek pozwala od początku pełnego użytkowania uzyskiwać wysokie plony o dobrych parametrach jakościowych,
 • niskie wymagania glebowe oraz odporność na okresowe niedobory wody zapewniają stabilną produktywność w gorszych pogodowo latach,
 • duża zawartość cukrów prostych, pochodzących z życic i tymotki ułatwia zakiszanie,
 • optymalna zawartość kupkówki Intensive zwiększa łatwość instalacji na słabszych i bardziej przepuszczalnych stanowiskach, jednocześnie nie powodując szybkiej dominacji tego gatunku w runi,
 • oparta o odmiany sprawdzone w naszym klimacie, o wysokiej odporności na zaleganie okrywy śnieżnej i dobrej mrozoodporności

AGROTECHNIKA

Okres użytkowania 4 - 5 lat
Kierunek użytkowania kośne
Przeznaczenie zielonka, siano 
Norma wysiewu 35-45 kg/ha 
Termin siewu Od 15 kwietnia do 15 września
Głębokość wysiewu od 1,5 do 2,5 cm
Ph gleby 5,7 — 6,5 
Klasa gleby od III b do VI
Nawożenie

Azot (N) od 40 do 50 kg/ha pod każdy odrost

Fosfor (P) od 60 do 90 kg/ha w jednej dawce na wiosnę lub przedsiewnie

Potas (K) od 100 do 120 kg/ha w ciągu okresu wegetacji, w co najmniej dwóch dawkach

Termin koszenia dostosować do fazy rozwojowej kupkówki
Wysokość koszenia od 6 do 7 cm 

 

Skład:
Życica trwała 4n 30%
Życica mieszańcowa 4n 10% (Belleek)
Życica westerwoldzka 10%
Kostrzewa trzcinowata 20%
Tymotka łąkowa 10%
Kupkówka pospolita 20% (Intensive)