Nawozy krystaliczne "MAXIBOR"

Doskonale rozpuszczalny nawóz z wysoką zawartością Boru (20,8%). Stosowanie nawozu w optymalnych dawkach i terminach pozwala uzyskać wysokie plony oraz zabezpieczyć rośliny przed niedoborami BORU (zgorzel liścia sercowego i zgnilizna korzeni buraków, niska zawartość cukrów, słabe zawiązywanie kwiatów i owoców, opadanie łuszczyn, nekrozy i inne).

Przy nawożeniu roślin borem należy jednak pamiętaćo możliwych ograniczeniach w pobieraniu tego pierwiastka przez rośliny oraz o fazach krytycznych w ich rozwoju wymagających większego zaopatrzenia ich w ten mikroelement.

Roślina Termin oprysków Dawka nawzou [kg/h]
UPRAWY ROLNICZE
Ziemniak po wschodach 2÷3
początek zwierania rzędów  2÷3 
Rzepak jesień-4-8 liści 1÷2
ruszenie wegetacji 2
faza zielonego pąka 2
Zboża jesień 1
wiosna ruszenie wegetacji 1÷2 
Burak cukrowy 4-6 liści 2÷3
10-14 dni 2÷3
Kukurydza faza 4-6 liści 1÷2
2-3 tyg. później 2
Strączkowe 6-8 liści 2
przed kwitnieniem 2
UPRAWY OGRODNICZE I SADOWNICZE
Drzewa owocowe przed kwitnieniem  0,6÷1  
po kwitnieniu-1-2 zabiegi co 7-14 dni 0,6÷1 
po zbiorze (przed opadaniem liści) 1÷2 
Warzywa kapustne 2-3 zabiegi w okresie wegetacji co 2 - 3 tyg.  2÷3
Inne warzywa 2-3zbiegi w okresie wegetacji co 2 - 3 tyg. 1÷2
INNE
Łąki i pastwiska ruszenie wegetacji 1÷2
Inne 2-3 zabiegi co 10 -14 dni w momencie stwierdzenia niedoboru 1÷2