Nawozy krystaliczne "MAXIMUS"

MAXIMUS  extra S (7+0+15) + 50S

Wieloskładnikowy nawóz z wysoką zawarto­ścią SIARKI. Doskonałe źródło łatwo i szybko przyswajalnej siarki w uprawie rzepaku, zbóż, ziemniaków, buraków, oraz wielu innych roślin. Szybko i skutecznie likwiduje niedobory siarki oraz stanowi doskonałe uzupełnienie nawożenia doglebowego w okresach największego zapotrze­bowania roślin na siarkę.

Czytaj dawkowanie.

MAXIMUS extra PK (5+20+35)

Wieloskładnikowy nawóz z wysoką zawartością FOS­FORU i POTASU, Szczególnie polecany w uprawie kuku­rydzy, buraków, ziemniaków, zbóż, warzyw oraz drzew i krzewów owocowych. Podnosi odporność roślin na niskie temperatury oraz okresowe susze. Stymuluje roz­wój systemu korzeniowego, pobudza rośliny do inten­sywnego plonowania. Dzięki podwyższonej zawartości BORU zapewnia prawidłowe kwitnienie, wzrost zawar­tości cukru w korzeniu buraka oraz lepsze zawiązywanie łuszczyn w uprawie rzepaku.

Czytaj dawkowanie.

MAXIMUS extra N (30+8+11)

Wieloskładnikowy nawóz z wysoką zawartością potasu. Szczególnie polecany w uprawie buraków, ziemniaków, pomidorów truskawek i roślin sadowniczych. Podnosi odporność roślin na suszę i chłód. Zwiększa zawartość cukrów, poprawia właściwości przechowalnicze owoców oraz wpływa na przyspieszenie i wyrównanie wybarwiania owoców.

Czytaj dawkowanie.

MAXIMUS (20+20+20)

Zrównoważony nawóz z wysoką koncentracją składników odżywczych. Przeznaczony do ogól­nego stosowania w celu silnej stymulacji rozwoju roślin oraz w sytuacjach stresowych, gdy roślina ma ograniczone możliwości pobierania składników odżywczych z gleby.

Czytaj dawkowanie.

MAXIMUS extra P (12+50+6)

Wieloskładnikowy nawóz z wysoką zawartością fosforu, Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i krzewienie roślin. Szczególnie zalecany w okresie niskich temperatur wpływających na ograniczenie pobierania fosforu z gleby.

Czytaj dawkowanie.

MAXIMUS extra K (14+8+32)

Wieloskładnikowy nawóz z wysoką zawartością potasu.Szczególnie polecany w uprawie buraków, ziemniaków, pomidorów, truskawek i roślin sadowniczych. Podnosi odporność roślin na suszę i chłód. Zwiększa zawartość cukrów, poprawia właściwości przechowalnicze owoców oraz wpływa na przyśpieszenie i wyrównanie wybarwiania owoców.

Czytaj dawkowanie.

MAXIMUS extra Mg (15+5+5) + 12 Mg + 23 S

Wieloskładnikowy nawóz NPK z wysoką zawartością Mg i S. Doskonałe źródło łatwo i szybko przyswajalnego magnezu i siarki w uprawie zbót kukurydzy, ziemniaków, buraków, rzepaku oraz wtelu innych roślin. Stymuluje proces fotosyntezy, przemian azotu (redukcja zawartości azotanów), podwyższa MTZ zawartość skrobi oraz szybko i skutecznie likwiduje niedobory. Stanowi doskonałe uzupełnienie nawożenia doglebowego w okresach największego zapotrzebowania roślin na magnez i siarkę.

Czytaj dawkowanie.