Preparat do zakiszania MICROSILE

Preparat do zakiszania MICROSILE

Preparat bakteryjny do zakiszania. Zalecany do konserwacji wszystkich gatunków roślin: lucerny, traw, koniczyny, zbóż, kukuiycty i odpadów przemysłu rolno-spożywczego (wysłodki buraczane). 

MICROSILE* zawiera właściwy poriom bakterii do zakiszania w optymalnych i mniej sprzyjających warunkach pogodowych i technologicznych. Pozwala on uzyskać szybkie przejście do pH poniżej 4, a tym samym uniknięcia niepożądanej fermentacji i strat składników pokarmowych zakiszanych roślin. 

MICROSILEw swym składzie zawiera mieszankę bakterii efektywnie poprawiających proces zakiszania, awzajemne oddziaływanie i współdziałanie poszczególnych szczepów bakteryjnych potęguje ich skuteczność działania.

Działanie:

 • Ukierunkowanie procesów fermentacyjnych- przyspieszenie konserwacji 
 • Zwiększenie stabilności kiszonki

 

Efekty:

 • poprawa smakowitości kiszonki - zwiększone pobranie suchej masy kiszonki przez krowę,
 • poprawa straw nos ci kiszonki i mniejsze straty składników pokarmowych i suchej masy,
 • hamowanie rozwoju pleśni i drożdży (mniej mikotoksyn np. ochratoksyna),
 • mniej patogenów w kiszonce (Salmonelli, Escberichia coli , bakterii z grupy coli. ciostidrium),
 • poprawa stabilności tlenowej kiszonki.

 

Stosując mikrobiologiczne preparaty do zakiszania:

 • Oszczędzasz na paszach treściwych,
 • Poprawiasz smakowitość kiszonki,
 • Zwiększasz pobranie przez krowę suchej masy kiszonki,
 • Zmniejszasz ryzyko psucia się kiszonki,
 • Zwiększasz zysk z produkcji mleka.