Nawozy specjalistyczne - ABS CORN i DALMAG S

ABS CORN

ABS CORN (6N - 12P - 25K – 19SO3 - 7,5CaO – 0,1B), jest specjalistycznym nawozem dedykowanym do nawożenia upraw kukurydzy.

 • Dostępny przyswajalny fosfor w 97% rozpuszczalny w wodzie
 • Potas w 100% rozpuszczalny w wodzie
 • Startowa dawka azotu formie NH4
 • Najlepsza forma siarki SO4
 • Duża zawartość wapnia
 • Przyswajalny bor – kolemanit uwodniony boran wapnia
 • Granulacja 2-5mm 95% granule w kolorze białym

Nawóz jest otoczkowany systemem ABS – P – Antiblocking System Phosphorus – który powoduje, że rozpuszczalny fosfor z nawozu wprowadzonego do gleby wraz z jego granulą nie uwstecznia się po aplikacji, a przechodzi w dostępną dla roślin formę H2PO4- i jest gotowy do pobrania przez rośliny.  Azot w formie amonowej, która jest preferowana przez młode korzenie kukurydzy - minimalizuje ryzyko wymycia tego pierwiastka w głębsze warstwy gleby, (szczególnie w początkowych fazach rozwoju) i stanowi odpowiednią dla dawkę startową.

Łatwo dostępne magnez i siarka wpływają korzystnie na pobranie azotu oraz zwiększają wydajność procesu fotosyntezy. Równomierna granula sprawdza się zarówno przy wysiewie rozsiewaczami talerzowymi jak przy siewie rzędowym aplikatorem. Ma to szczególne znaczenie przy wczesnych stadiach rozwoju kukurydzy, kiedy jest szczególnie narażona na niedobory fosforu, który odpowiada za właściwy rozwój systemu korzeniowego.

Zastosowanie systemu ABS – P w parze z rzędowym wysiewem eliminuje ryzyko niedoboru tego pierwiastka w tym krytycznym okresie rozwoju kukurydzy.

Nawóz jest dostępny w opakowaniach BB 500kg.

Dalmag S MgSO4+5H2O

 • Dostępny przyswajalny fosfor w 97% rozpuszczalny w wodzie
 • Potas w 100% rozpuszczalny w wodzie
 • Startowa dawka azotu formie NH4
 • Najlepsza forma siarki SO4
 • Duża zawartość wapnia
 • Przyswajalny bor – kolemanit uwodniony boran wapnia
 • Granulacja 2-5mm 95% granule w kolorze białym

Dalmag S - nawóz nie zakwaszający gleby, można go stosować zamiast siarczanu amonu.  Jest to nawóz przeznaczony do nawożenia wszystkich upraw  wykazującym zapotrzebowanie na siarkę oraz magnez.  Wysoka zawartość magnezu zwiększa odporność rośliny na niekorzystne warunki atmosferyczne jak: susza czy niskie temperatury, a siarka podnosi wydajność wiązania azotu oraz  poprawia jakość plonu.