Otręby żytnie

Otręby żytnie są otrzymywane z przemiału ziarna żyta. Produkt przeznaczony do żywienia wszystkich grup drobiu, trzody i bydła.