Soypass - EFEKTYWNE BIAŁKO CHRONIONE DLA PRZEŻUWACZY

  Śruta sojowa ze względu na wysoki poziom wartościowego białka i korzystny profil aminokwasów jest cennym, powszechnie stosowanym surowcem białkowym. SoyPass powstaje przy użyciu unikalnego, opatentowanego procesu produkcji, który umożliwia podwojenie w surowcu ilości białka nie ulegającego rozkładowi w żwaczu w porównaniu do zwykłej śruty sojowej. W procesie produkcji wykorzystywany jest cukier drzewny, który po zmieszaniu z soją wiąże część białka, blokując jego późniejszy rozkład w żwaczu. Specyfika procesu produkcji i system ścisłej kontroli jakościowej gwarantuje ochronę białka na poziomie żwacza przy jednoczesnej wysokiej, na poziomie śruty sojowej, strawności na poziomie jelitowym.