Wisan-Raps

Wisan - Raps jest specjalnym surowcem powstającym w procesie przetwórstwa we własnym zakładzie produkcji firmy HL Hamburger Leistungsfutter. Jak powstaje Wisan - Raps ?  Materiałem wyjściowym jest „00“-Rzepak z zakładów Hamburger Ölmühle. Nasiona rzepaku zostają poddane fizycznej obróbce co  prowadzi do zmiany struktury Protein. W wyniku tego zmienia się biologiczna aktywność frakcji białka, co umożliwia dostępność aminokwasów do budowy białek w mleku. Korzyści dla krowy mlecznej: Białka paszy nie ulegające rozkładowi w żwaczu są trawione dopiero w jelicie cienkim bezpośrednio do aminokwasów (wskaźnik UDP Wisan - Raps wynosi: 62%). Wysoki udział białek nie ulegających  rozkładowi prowadzi do odciążenia pracy żwacza, a trawione w jelicie cienkim aminokwasy są wykorzystywane do budowy mleka oraz dowzrostu i rozwoju organizmu. Wisan - Raps jest wysokowartościowym smakowitym i higienicznym komponentem w żywieniu zwierząt gospodarskich. Zalety dla użytkowników:  Wisan - Raps jest surowcem, którego białko jest bardzo dobrze kwas mrówkowy, kwas propionowy. wykorzystywane do produkcji mleka. Utworzenie związku rozpuszczalnego następuje na drodze naturalnego procesu bez udziału chemicznych dodatków i pozostałości. Stosowanie: 1 - 2 kg na dzień na krowę. Celem jest uzyskanie wskaźnika UDP w racji całkowitej: 30 - 35 %. Skład: Śruta rzepakowa poekstrakcyjna, kwas mrówkowy, kwas propionowy.