Bydło

PASZE DLA CIELĄT – EKOPLON

 

 

DYNAMIKO – Mieszanka z pełnym ziarnem zbóż przeznaczona do intensywnego, skróconego odchowu cieląt. Dynamiko należy podawać od 7 dnia życia cieląt do końca 3 miesiąca.Od 4 miesiąca należy wprowadzać mieszankę CJ.

JUNIOR – mieszanka przeznaczona do żywienia cieląt, jagniąt  i koźląt w ciągu pierwszych dwóch miesięcy życia. Mieszanka wzbogacona o dodatek RUMINOSTIM regulujący  florę jelitową.

CJ – mieszanka dla starszych cieląt, jagniąt i koźląt, do zastosowania od 3 miesiąca życia zwierząt.

Mieszanki wyróżnia:

 • obecność biostymulatora wzrostu Ruminostim, który ochrania kosmki jelitowe, stymuluje aktywność enzymów trawiennych oraz reguluje florę jelitową, a także przyspiesza rozwój przedżołądków
 • zawartość łatwostrawnych surowców o wysokich walorach smakowych i dietetycznych, m.in.: mąki lnianej ekstrudowanej, pochodnych mleka, suszu z traw
 • wysoki udział witamin i minerałów, niezbędnych do wzmocnienia układu odpornościowego oraz zapewnienia harmonijnego rozwoju cieląt
 • intensywny aromat i doskonała smakowitość

LINIA KROWA – EKOPLON

Mieszanki dla krów mlecznych, wysokomlecznych i jałówek hodowlanych. Mieszanka o wysokiej zawartości energii  przeznaczona do zastosowania w żywieniu opartym o zielonki bądź kiszonki z traw i roślin motylkowatych. Zastosowane w niej surowce dobrze komponują się z wysokim udziałem azotu niebiałkowego w wyżej wymienionych paszach objętoś­ciowych i sprzyjają syntezie białka bakteryjnego w żwaczu.

Linia Krowa zawiera różne typy mieszanek:

 • Krowa 16 – mieszanka dla krów mlecznych i jałówek hodowlanych zawierająca 16 % białka
 • Krowa 18 – mieszanka dla krów mlecznych i jałówek hodowlanych zawierająca 18 % białka (dodatkowo wyróżniamy mieszankę Krowa 18 ENERGIA PLUS z podwyższoną wartością energetyczną)
 • Krowa 20 – mieszanka dla krów mlecznych i jałówek hodowlanych zawierająca 20 % białka ( dodatkowo wyróżniamy mieszankę Krowa 20 ENERGIA PLUS z podwyższoną wartością energetyczną)

   LINIA PROTAN – EKOPLON

  PROTAN 38 – korektor energetyczno-białkowy zawartości białka 38% dla krów mlecznych. Mieszanka jest doskonałym uzupełnieniem dawki w białko i energię. Polecana dla krów wysoko wydajnych, których żywienie powinno opierać się o pasze mocno skoncentrowane pod względem zawartości tych składników.

  PROTAN 38 ŻWACZ – korektor białkowy o zawartości białka 38%. Zawiera białko o rożnym tempie rozkładu w żwaczu z przewagą białka szybko rozkładanego. Idealny do uzupełniania dużych ilości własnych zbóż np. żyta, pszenżyta, jęczmienia. Ułatwia bilansowanie dawek opartych o duże ilości kiszonej kukurydzy i wysłodków kiszonych.

  PROTAN Hi-energy – jest mieszanką paszową przeznaczoną do uzupełnienia energii w dawkach pokarmowych dla krów mlecznych. Pomaga w uzyskaniu wydajności zgodnej z genetycznym potencjałem poprzez stymulowanie biosyntezy mikroorganizmów żwacza jak i zwiększanie energii dostępnej w jelicie.

  Właściwie dobrana kompozycja surowców energetycznych, charakteryzujących się różnym tempem rozkładu w żwaczu, zapewnia synchronizację dostępności energii i białka dla bytujących tam mikroorganizmów i sprzyja zwiększeniu syntezy białka. Ten wzrost wydajności mikrobiologicznej przekłada się na poprawę wydajności mlecznej krowy.

  Natomiast pula energii by-pass, dostępnej tylko dla krowy powiększona została poprzez zastosowanie tłuszczu chronionego.

  LINIE SUPERMIX,EKOMIX – EKOPLON


  EKOMIX CO –mieszanka niezbędna w racjonalnym żywieniu cieląt oraz rosnącego bydła opasowego, doskonale uzupełnia pasze gospodarskie w składniki mineralne i witaminy konieczne do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju.

  MIX-VIT CO – produkt dla cieląt i opasów należący do grupy ekonomicznych mieszanek MIX-VIT, przeznaczonych do gospodarstw ukierunkowanych na chów ekstensywny.

  MPU EKOMIX CO i MIX-VIT CO znajdują swoje zastosowanie również w żywieniu opasów. Mieszanka EKOMIX CO przeznaczona jest dla rosnącego bydła opasanego intensywnie. Zastosowane mieszanki EKOMIX CO do dawek prawidłowo zbilansowanych pod względem białka i energii pozwala na odchowanie zwierząt zdrowych, charakteryzujących się bardzo dobrym umięśnieniem.Mieszanka MIX-VIT CO jest dedykowana gospodarstwom prowadzącym opas młodych buhajków z wykorzystaniem pastwiska.

  KROWY I MŁODZIEŻ HODOWLANA – MPU

  SUPERMIX – to linia uzupełniających mieszanek mineralno-witaminowych przeznaczonych dla krów mlecznych o najwyższym potencjale genetycznym >8000 kg mleka oraz jałówek i buhajów hodowlanych.

  SUPERMIX KW KASK”0“”” -produkt zalecany dla krów mlecznych z tendencją do występowania dużej liczby komórek somatycznych w mleku.

  SUPERMIXTMR EXTRA-mieszanka przeznaczona dla krów żywionych w systemie TMR. Wysoki udział niacyny, zastosowany w produkcie jest szczególnie przydatny w sytuacji ujemnego bilansu energetycznego i nad­miernie uruchamianych rezerw tłuszczu. Witamina PP sprzyja obniżeniu ciał ketonowych oraz wolnych kwasów tłuszczowych w surowicy krwi.

  SUPERMIX KW MAX – mieszanka przeznaczona zarówno dla krów mlecznych jak i jałówek hodowlanych. Obecność kompleksu REPROVIT w produkcie pozytywnie wpływa na płodność krów i jałówek hodowlanych.

  SUPERMIX DS KROWA MAX – mieszanka chętnie stosowana na dużych fermach, ukierunkowana na profilaktykę wielu schorzeńwystępujących u krów o wysokiej wydajności.

  SUPERMIX DLA KRÓW ZASUSZONYCH

  Żywienie krów w okresie zasuszenia, a w szczególności w ostatnie 21 dni przed wycieleniem jest niezmiernie ważne, gdyż wywiera wpływ na zdrowie, płodność i wydajność krów w laktacji. Nieprawidłowe żywienie skutkuje zwiększeniem przypadków zalegania okołoporodowego; wystąpienie tego schorzenia w formie klinicznej czy subklinicznej podnosi ryzyko pojawienia się pozostałych chorób okresu przejściowego tj. zatrzymanie łożyska, metritis, ketoza, przemieszczenie trawieńca, mastitis. Wszystkie te choroby negatywnie wpływają na opłacalność produkcji mleka poprzez obniżenie wydajności krów i płodności krów oraz wzrost kosztów weterynaryjnych.

  SUPERMIX KWZ – mieszanka paszowa uzupełniająca dla krów wysokowydajnych w okresie zasuszenia z kompleksem reprovit. Działanie mieszanki ukierunkowane jest na profilaktykę hipokalcemii oraz profilaktykę zatrzymania łożyska i zapalenia macicy.


  EKOMIX – to linia nowoczesnych, ekonomicznych mieszanek mineralno-witaminowych dla bydła ras mlecznych jak i mięsnych przeznaczonych do bezpo­średniego podawania zwierzętom, jak również do przygotowania mieszanek treściwych.

  EKOMIX BM wapń– mieszanka dla bydła żywionego dawkami z dużym udziałem pasz ubogich w wapń(kiszonka z kukurydzy i GPS, młóto browarniane, ziarno zbóż, śruty poekstrakcyjne: sojowa, lniana, słonecz­nikowa).

  EKOMIX BM-T 12% Mg – mieszanka mineralno-witaminowa przeciw tężyczce pastwiskowej z podwyższonym poziomem magnezu zalecana dla krów mlecznych zwłaszcza na początku okresu pastwis­kowego, przy skarmieniu młodej trawy, dużej ilości liści buraczanych oraz świeżych i kiszonych wysłodków buraczanych.

  EKOMIX BM p-karoten – mieszanka mineralno-witaminowa z ^-karotenem dla krów mlecznych i jałówek, wspomaga i regu­luje funkcje rozrodcze.

  EKOMIX bufor – mieszanka mineralno-witaminowa z kwaśnym węglanem sodu i kulturami drożdży z rodzaju S. cerevisae, przeznaczone dla krów mlecznych jako bufor treści żwacza.

  EKOMIX SOMIK – mieszanka z podwyż­szoną zawartością cynku, zale­cana dla krów mlecznych z tendencją do występowania nadmiernej liczby komórek somatycznych w mleku.

  MIX-VIT BM – ekonomiczna mieszanka pole­cana dla krów mlecznych o wydajności do 6 000 kg mleka oraz bydła mięsnego. Produkt przez­naczony jest do bezpośredniego podawania zwierzętom, jak i do przygotowania mieszanki treściwej.

  LINIA PROTAN EXTRU – EKOPLON

  KONCENTRAT PROTAN KM 20% Extru

  Stosowanie: Jako koncentrat do produkcji własnej mieszanki: udział w mieszance od 20 do 30%

  Cechy:

  38% białka – bilansuje dawki i mieszanki treściwe zawiera białko ekstrudowane – wyższy poziom białka dla jelita zawiera niacynę – profilaktyka przeciw ketozie zawiera żywe kultury drożdży – lepsza strawność

  Korzyść:

  Cechy te zapewniają bardzo dobre bilansowanie i wyższą produkcję mleka.

  KOREKTOR PROTAN 40% Extru

  Stosowanie: od 1 do 3 kg dziennie.

  Cechy:

  • 40% białka – bilansowanie niedoborów białka w dawkach
  • zawiera białko ekstrudowane – wyższy poziom białka dla jelita

  Korzyść:

  Poprawne białkowe żywienie i wyższa produkcja mleka.

  KOREKTOR PROTAN 42% Żwacz Extru

  Stosowanie: od 1 do 3 kg dziennie.

  Cechy:

  • 42 % białka – bilansowanie niedoborów białka w dawkach
  • zawiera białko ekstrudowane – wyższy poziom białka dla jelita
  • zawiera mocznik – zbilansowanie białka dla żwacza, gdy stosowane są wysokie ilości zbóż

  Korzyść:

  Pozwala bardzo dobrze wykorzystać własne zboża, zapewnia wysoki poziom białka zarówno w żwaczu jak i poziom białka dla jelita. Poprawne zbilansowanie dawki to wyższa wydajność mleka.

   

  PASZE DLA BYDŁA – IBEKA PANTO

  IBEKA®Exzellent Lac jest wysoko jakościową paszą treściwą przeznaczoną dla wysokowydajnych krów mlecznych będących w pierwszych 100 dniach laktacji. Doskonale zbilansowany skład ma na celu odciążenie pracy układu przemiany materii w tym szczególnym okresie krów mlecznych.

  Wisan®- Raps jest źródłem nieulegających rozkładowi w żwaczu protein. W wyniku specjalnej obróbki nasion rzepaku zmienia się struktura białek. Wysoki udział białek nie ulegających rozkładowi prowadzi do odciążenia pracy żwacza, a trawione w jelicie cienkim aminokwasy są wykorzystywane bezpośrednio do budowy mleka.

  IBEKA® BOVINA 18

  IBEKA® Bovina 18 jest wartościową paszą uzupełniającą przeznaczoną dla bydła.

  IBEKA® Bovina 18 wyróżniają następujące cechy:

  • wysokowartościowe surowce
  • optymalna zawartość witamin oraz pierwiastków śladowych uzupełnia rację podstawową w te związki
  • bardzo dobre wykorzystanie pokarmu
  • wysokie raty reprodukcyjne
  • zdrowe zwierzęta
  • dobra rentowność
  • odpowiedni 5 mm przekrój granul

  PREMIKSY DLA BYDŁA – IBEKA PANTO-POTENT

  PANTO-POTENT Trio

  Mieszanki grupy PANTO-POTENT®Trio są biologicznie czynnymi mieszankami zawierającymi w swoim składzi PANTO SOLUFERT®-roślinny związek z wysoką zawartością drożdży oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. Połączenie tych komponentów prowadzi do poprawy płodności , zdrowia, oraz przedłużenia użytkowości krów mlecznych.

  Mieszanki PANTO-POTENT®Trio łączą w sobie chronione proteiny oraz nośniki energii. PANTO-POTENT®Trio zawierają w swoim składzie Wisan®Raps- frakcje białka w postaci nieulegających rozkładowi w żwaczu protein.

  Źródłem energii są różnorodne nośniki oraz chroniony tłuszcz jak również Wisan®-Lein- specjalny komponent do budowy którego stosuje się oczyszczone nasiona lnu, pszenicę i jęczmień.

   

  LINIA PANTO MINERAL – IBEKA PANTO

  Warunkiem wysokiej wydajności krowy mlecznej jest żywienie zgodne z jej potrzebami. Dotyczy to szczególnie zaopatrzenia w makro-, mikoelementy i witaminy. Mieszanki mineralno-witamonowe PANTO®dla krów niezawodnie pokrywają potrzeby wysokowydajnych krów w makro-, mikroelementy i witaminy.

  Mieszanki mineralno-witaminowe PANTO  dla krów

  • optymalnie nastawione na potrzeby wysokowydajnych krów
  • wyposażone w wysokoprzyswajalne surowce
  • dopasowane do najnowszej wiedzy naukowej
  • wszechstronnie zoptymalizowane
  • smaczne
  • granulowane i wolne od pyłu

   

  KONCENTRATY DLA BYDŁA – IBEKA PANTO

  PANTO®– Koncentraty są wysoko wartościowymi koncentratami dla bydła, owiec i kóz. Spełniają one wymagania poszczególnych systemów produkcyjnych. Sąniezawodne w chowie takich grup zwierząt jak: bydło, krowy mleczne, owce i kozy.

  PANTO®- Koncentraty dla bydła, owiec, kóz wyróżniają następujące cechy:

  • wysokowartościowe surowce
  • wysokie zawartości witamin
  • wysokie zawartości PANTO®-pierwiastków śladowych
  • bardzo dobre wykorzystanie pokarmu
  • bardzo wysokie raty reprodukcyjne
  • zdrowe zwierzęta
  • dobra rentowność

  MIESZANKI PANTO POWER MIX

  Krowy wysokomleczne w pierwszym okresie laktacji aby w pełni wykorzystać swoje możliwości produkcyjne i nie popaść w ketotyczną przemianę materii, potrzebują dawek żywieniowych z bardzo wysokim pokryciem energii. Koniecznym jednak czynnikiem przy zadawaniu pasz z wysoką zawartością tłuszczu jest smakowitość mieszanek. Specjalnie dla tych potrzeb został stworzony PANTO®Power Mix.

  Zalety energetycznego koncentratu PANTO®Power Mix:

  • Dobry smak i zapach
  • Bardzo dobrze aromatyzowany
  • Bardzo dobrze smakowo akceptowany
  • Różnorodne źródła energii (Chroniony tłuszcz roślinny, skrobia, cukier gronowy, pektyny, celluloza)

  MIESZANKI PANTO-POTENT® są biologicznie czynnymi mieszankami stworzonymi z myśląo poprawie płodności , zdrowia, oraz przedłużeniu użytkowości krów mlecznych.

  PANTO-POTENT®zawiera w swoim składzie PANTO SOLUFERT®-roślinny związek z wysoką zawartością drożdży oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3.