GMP+

Firma ROL-PASZ posiada certyfikat GMP+, który określa wymagania jakościowe i dotyczące bezpieczeństwa pasz, stawiane producentom, przetwórcom, handlowcom oraz organizacjom transportowym uczestniczącym w łańcuchu żywnościowym.

System kontroli łańcucha pasz – GMP+ ma zapewnić bezpieczeństwo pasz podczas całego procesu ich produkcji. Swym zasięgiem obejmuje wiele państw na całym świecie. Liczba wydanych certyfikatów na koniec 2012 r. przekroczyła 12 tysięcy w głównie w Europie oraz na świecie.

System GMP+ jest dynamicznie rozwijany od roku 1992. W latach 1992-2009 był zarządzany przez Komisję ds. Pasz Zwierzęcych w Hadze. Od 2010 r. istnieje jako GMP+ International. Obecnie system GMP+ jest wymogiem, który należy spełnić w przypadku uczestnictwa w branży paszowej.