Drób

PASZA DLA DROBIU – LINIA “SZCZĘŚLIWA FARMA” EKOPLON

KURCZĘTA, KURY NIOSKI – PASZE DLA KUR I KURCZĄT

Jako pierwszy pokarm dla kurcząt hodowlanych należy zastosować mieszankę pełnoporcjową PISKLAK – szczęśliwa farma. Zaletą żywienia piskląt tą mieszanką jest bardzo dobra zdrowotność, wyrównany wzrost i dobre opierzenie. Mieszankę tę stosujemy jako wyłączną paszę do 6 tygodnia życia.

Wraz z wiekiem kurcząt ich potrzeby zmieniają się, dlatego w tym okresie wprowadzamy kolejną mieszankę KURCZAK – szczęśliwa farma. Mieszanka ta ma optymalny skład zgodny z zapotrzebowaniem kurcząt odchowywanych na nioski. Efektem żywienia tą mieszanką jest bardzo dobra zdrowotność, optymalny wzrost i prawidłowy rozwój oraz bardzo dobre przygotowanie organizmu kurcząt do okresu nieśności.

Po ukończeniu przez kurki 18 tygodni życia stopniowo wprowadzamy kolejną paszę NIOSKA – szczęśliwa farma mieszając ją z podawaną wcześniej paszą dla kurcząt. Od chwili pojawienia się pierwszego jaja podajemy mieszankę dla niosek jako wyłączną paszę. Zaletą żywienia kur tą mieszanką jest uzyskanie wysokiej nieśności oraz jaj o mocnej skorupie i naturalnej barwie żółtka.

Efekty stosowania:

 • dobra zdrowotność i prawidłowy rozwój
 • wyrównanie stada
 • szybkie tempo wzrostu
 • niskie zużycie paszy
 • intensywna nieśność
 • duża masa jaj o mocnej skorupie

KURCZĘTA BROJLERY – PASZE DLA BROJLERÓW

Pisklęta brojlerowskie mają wyższe potrzeby pokarmowe, szczególnie w pierwszych 3 tygodniach życia. Żywienie ich w tym okresie mieszanką BROJLER STARTER – szczęśliwa farma znacznie zwiększa zdrowotność i przyrosty.

Wraz z wzrostem brojlerów zmniejsza się u nich zapotrzebowanie na białko i zwiększa zapotrzebowanie na energię, dlatego zastosowanie od 4 tygodnia życia mieszanki BROJLER GROWER – szczęśliwa farma daje możliwość uzyskania dużej masy ciała przy niskim zużyciu paszy.

W ostatnim okresie tuczu najlepiej zastosować mieszankę BROJLER FINISZER – szczęśliwa farma, dzięki której brojlery są dobrze umięśnione i mniej otłuszczone niż przy tradycyjnym żywieniu.

Efekty stosowania:

 • dobra zdrowotność i prawidłowy rozwój
 • wyrównanie stada
 • szybkie tempo wzrostu kurcząt
 • niskie zużycie paszy

GĘSI, KACZKI – PASZE DLA GĘSI I KACZEK

Wszystkie mieszanki pełnoporcjowe szczęśliwa farma, zawierają unikalne dodatki których naturalne substancje aktywnie czynne wzmacniają układ odpornościowy, zwiększają sekrecję enzymów i powodują wzrost produkcyjności.

Młode kaczęta i gąsięta najlepiej do 3-4 tygodnia żywić mieszanką GĘŚ/KACZKA STARTER – szczęśliwa farma. Przy żywieniu tą mieszanką kaczęta i gąsięta znacznie lepiej się odchowują, są zdrowsze i szybciej się opierzają.

Od 4-5 tygodnia życia należy zastosować kolejną mieszankę GĘŚ/KACZKA GROWER – szczęśliwa farma zapewni ona prawidłowy wzrost i rozwój, a także szybkie tempo wzrostu oraz dobre umięśnienie młodych kaczek i gęsi.

Efekty stosowania:

 • dobra zdrowotność i prawidłowy rozwój
 • wyrównanie stada
 • szybkie tempo wzrostu gęsi, kaczek
 • niskie zużycie paszy

INDYKI – PASZE DLA INDYKÓW

Najbardziej wymagające pod względem potrzeb pokarmowych są pisklęta indycze. Najlepszą paszą na pierwsze 3 tygodnie życia jest mieszanka INDYK STARTER – szczęśliwa farma. Różne źródła białka i łatwo strawne składniki zastosowane w tej mieszance pozwolą na prawidłowy wzrost i rozwój małych indycząt. Trzeba pamiętać, że mieszanki tej nie zastąpi żadna inna pasza stosowana w żywieniu drobiu.

Kolejną paszą w żywieniu indycząt jest INDYK GROWER – szczęśliwa farma. Mieszankę tę stosuje się od 4 do 12 tygodnia życia. Jest to okres krytyczny, w którym indyki są bardzo wrażliwe na warunki środowiskowe. Efektem zastosowania tej mieszanki jest dobra zdrowotność i szybkie tempo wzrostu.

Starsze indyki od 13 tygodnia życia powinno żywić się mieszanką INDYK FINISZER – szczęśliwa farma, której parametry dostosowane są do potrzeb starszych indyków. Żywienie indyków tą mieszanką zapewni uzyskanie dużej masy ciała przy niskim zużyciu paszy.

Efekty stosowania:

 • dobra zdrowotność i prawidłowy rozwój
 • wyrównanie stada
 • szybkie tempo wzrostu i duża masa ciała
 • niskie zużycie paszy

PREMIKSY DLA DROBIU  – EKOMIX D – EKOPLON

Premiks dla wszystkich gatunków drobiu (kurczęta, kury, kaczki, gęsi, indyki). Poprawia zdrowotność, zwiększa produkcyjność.

MIX-VIT KK – dla kurcząt i kur, stosować w ilości 4%.

MIX-VIT KK – dla wszystkich gatunków drobiu (kurczęta, kury, kaczki, gęsi, indyki).

Poprawia zdrowotność i zabezpiecza przed wystąpieniem chorób niedoborowych.

 

KONCENTRAT DLA DROBIU – LINIA PROTAN – EKOPLON

Koncentraty dla drobiu linii Protan przeznaczone są dla poszczególnych grup drobiu:

Protan D – dla drobiu hodowlanego i rzeźnego (kurczęta hodowlane, kurczęta brojlery, kaczki, gęsi i indyki).

Protan DJ – dla kur niosek.

Protan GN – dla gęsi reprodukcyjnych.

Protan GT – dla gęsi rzeźnych.

Efekty stosowania::

 • zmniejszenie wilgotności odchodów
 • zwiększenie wchłaniania składników pokarmowych
 • poprawa wykorzystania paszy
 • ograniczenie ilości amoniaku
 • dobra zdrowotność i wyrównanie stada
 • dobra nieśność i zapłodnienie jaj
 • duża masa jaj o mocnej skorupie