Produkty specjalistyczne

DDGS

SOYPASS – EFEKTYWNE BIAŁKO CHRONIONE DLA PRZEŻUWACZY

WISAN RAPS i WISAN LEIN

DEZYNFEX S –  BAKTERIOBÓJCZY PREPARAT DO SUCHEJ DEZYNFEKCJI

BIOMIN DIGESTAROM

BIOMIN – PRODUKTY MYCOFIX

BIOMIN® TOPHEAT

BIOMIN® TOPLAC

BIOTRONIC® TOP3 – NATURALNY PROMOTOR WZROSTU