Trawy

DALGETY – TRAWY, LUCERNA

Lucerna ALPHA

Lucerna nie bez kozery uznawana jest za arystokratkę pasz objetościowych w żywieniu krów mlecznych. Poza oczywistym wartościowym białkiem tworzy w żwaczu strukturę fizyczną, przez co ułatwia bakteriom dostęp do składników pokarmowych i stymuluje wydzielanie śliny. Do skarmiania może być przygotowana w formie zielonki, siana, suszu lub kiszonki.

Lucernę ALPHA wprowadzono na polski rynek już kilka lat temu. Potem została również zarejestrowana przez COBORU. Cały czas zarówno wszelkie niezależne oficjalne doświadczenia, jak i doświadczenia praktyczne u rolników udawadniają, że nia ma ona sobie równych. Zarówno w zakresie plonu suchej masy, wartości pokarmowej, późniejszego drewnienia łodyg, a przede wszystkim zimotrwałości, co jest niezwykle istotne dla lucerny w naszym rodzimym klimacie. Zimy 2010/2011 oraz 2011/2012 po raz kolejny udowodniły, że lucerna ALPHA przetrwa najtrudniejsze warunki. Duża rzesza klientów, do tej pory kierujących się głównie ceną nasion, przekonała się, że kto mało płaci, dwa razy płaci. Co roku popyt na lucernę ALPHA jest tak duży, że pod koniec sezonu brakuje nasion!

Główne zalety lucerny ALPHA:

 • lucerna najplenniejsza spośród odmian dostępnych na naszym rynku,
 • zwiększona strawność oraz zawartość białka – 20-23% wynik ten jest o 1-3% wyższy, niż w przypadku innych odmian,
 • utrzymuje trzy równmiernie wysokie pokosy w roku,
 • doskonała pod względem stabilności i wierności w osiąganych wynikach,
 • nieco późniejsze drewnienie pędów (wysoka wartoć pokarmowa również podczas opóźnionego terminu zbioru pokosu),
 • bardzo szybko odrost po skoszeniu,
 • zwiększona ilość liści w masie nadziemnej, dorównuje popularnym odmianom wielolistnym,
 • duża tolerancja na nicienie i odporność na choroby uwiądu,
 • wysoka mrozoodporność, najwyższa spośród odmian dostępnych na polskim rynku,
 • idealne rozwiązanie dla profesjonalnych producentów mleka.

Mieszanka traw ŁACIATA BG-600

Zalety mieszanki ŁACIATEJ:

 • mieszanka traw, w skład której wchodzą życica mieszańcowa Belleek i koniczyna biała wielkolistkowa,
 • niskie wymagania glebowe, nadaje się na stanowiska od klasy IIIa do VI,
 • skład oprócz użytkowania kośnego stwarza dobre warunki do wypasu zwierząt, a dzięki wysokiej zawartości życicy mieszańcowej Belleek daje zawsze gwarancję wyższego plonu,
 • odmiany, wchodzące w skład mieszanki łaciata BG-600, charakteryzują się zwiększoną odpornością na okresowe niedobory wody w glebie,
 • plonuje na poziomie od 7,202 do 9,703 ton s.m./ha, jak również dostarcza paszę o doskonałych parametrach jakościowych,
 • zawartość koniczyny białej wielkolistkowej znacząco podnosi jakość mieszanki,
 • udział życicy mieszańcowej Belleek zwiększa plonowanie oraz podnosi parametry jakościowe,
 • dodatkowym atutem mieszanki traw łaciata jest odporność na zaleganie okrywy śnieżnej i wyjątkowa trwałość oraz mrozoodporność.

Mieszanka traw MLECZNA BG-1100

Zalety mieszanki MLECZNEJ:

 • mieszanka traw, w skład której wchodzą życica mieszańcowa Bel leek oraz koniczyna czerwona Merviot,
 • duży potencjał plonotwórczy nawet podczas niekorzystnych warunków pogodowych,
 • jedna z najlepiej plonujących mieszanek dostępnych na rynku,
 • uzyskuje cztery pokosy w roku,
 • doskonała pod względem stabilności i wierności w osiąganych wynikach,
 • możliwość uzyskania dużych plonów zielonej masy nawet przy ograniczonym nawożeniu azotem,
 • mieszanka, która dostarcza hodowcy paszę o dużej zawartości białka oraz cukrów,
 • szybki odrost po skoszeniu,
 • duża ilość masy zielonej w pokosie,
 • charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością,
 • duża odporność na choroby,
 • wysuszona na siano daje wyśmienitą paszę dla cieląt oraz krów zasuszonych.

Mieszanka traw ROGATA BG-800

Zalety mieszanki ROGATEJ:

 • doskonała mieszanka bez udziału motylkowych do ekstensywnego użytkowania na słabszych stanowiskach,
 • ze względu na wysoki udział kostrzewy trzcinowej oraz kupkówki nadaje się również na gleby organiczne, okresowo zalewane,
 • dodatek życicy mieszańcowej Belleek pozwala od początku pełnego użytkowania uzyskiwać wysokie plony o dobrych parametrach jakościowych,
 • niskie wymagania glebowe oraz odporność na okresowe niedobory wody zapewniają stabilną produktywność w gorszych pogodowo latach,
 • duża zawartość cukrów prostych, pochodzących z życic i tymotki ułatwia zakiszanie,
 • optymalna zawartość kupkówki Intensive zwiększa łatwość instalacji na słabszych i bardziej przepuszczalnych stanowiskach, jednocześnie nie powodując szybkiej dominacji tego gatunku w runi,
 • oparta o odmiany sprawdzone w naszym klimacie, o wysokiej odporności na zaleganie okrywy śnieżnej i dobrej mrozoodporności